Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Balearic Islands Coastal Observing and Forecasting System

Identifikační číslo v rejstříku: 52924685755-33
Datum registrace: 29/04/2011 11:05:27

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 31/03/2015 12:57:36
Datum poslední roční aktualizace je: 31/03/2015 12:57:36
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 31/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Balearic Islands Coastal Observing and Forecasting System

ICTS-SOCIB

Public research consortium

    Oddíl Registrace

IV - Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Ctra. Valldemossa, km 7,4
Parc BIT, Ed. Naorte, Bloque A, Pl2a-P3
07121 Palma de Mallorca
ŠPANĚLSKO

(+34) 971439998

    Osoba s právní odpovědností

Joaquín Tintoré

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Saül Pitarch

Office of the Director

    Cíle a úkoly

1. To support peer reviewed research along three internationally established research lines that have particular relevance to the oceanography and societal needs of the Balearic region, namely understanding:
- The role of the oceans in our climate system, climate impact and climate variability effects in the Mediterranean Sea
- The interaction between major Mediterranean currents and the shelf environments and their influence on the ecosystem variability
- The nearshore morpho-dynamics and sea level variability in response to climate change

2. To contribute to the development of operational oceanography technologies, specifically:
- To develop new products, sensors, tools and systems to enhance the real-time capabilities of the observational facilities and numerical modelling.
- To expand SOCIB operational oceanography activities through adding new,complementary platforms, techniques and processes, in response to identified science, technology or society needs.
- To progressively improve the observed information, adding new variables,increased range of spatial-temporal scales, and developing additional products and services in response to stakeholders needs.

3. Support the strategic needs from society in the context of global change:
- Through developing operational tools for decision support and the transfer of knowledge for sustainable management of the coastal ocean
- Through the development of science based (ICOM) coastal and ocean management, in the general frame of sustainability science.

4. To support and encourage the broad use of SOCIB data and services through:
- Open, well designed and easy to use data access systems
- Partnership with external research organisations
- Transfer of knowledge, through outreach, education, training and mobility activities

5. To develop and maintain an international perspective, in order to increase the international visibility of the ICTS, to attract the participation of the best researchers from around the world, and over the medium term to advance towards participation within the European ESFRI framework.

6. To support SOCIB publications made in collaboration with key Balearic research institution, such as IMEDEA (CSIC-UIB), COB-IEO and UIB, and other national and
international, and progressively with other key national and international partners and collaborators.

  • evropské
  • celosvětové
  • celostátní
  • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

H2020
Water Framework Directive
Marine Strategy Framework Directive
Integrated Maritime Policy


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 5  

5

2,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

25

  • ŠPANĚLSKO

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

3 000 000 €

3 000 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

1 500 000 €

1 500 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.