Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES

Identifikačné číslo v Registri: 52890322154-23
Dátum registrácie: 18/08/2009 09:31:24

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 09:03:28
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 09:03:28
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES

asociativa

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Palmeiras,nave 84-A1
15895 Ames - A Coruña
ŠPANIELSKO

(+981) 941 775

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  TOMAS FAJARDO DA COSTA

PRESIDENTE

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  SERGIO LOPEZ GARCIA

SECRETARIO

    Ciele a poslanie

El objeto de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores es la coordinación, gestión y representación de los intereses económicos y sociales del sector pesquero-marisquero de Galicia y está compuesta por las 3 Federaciones Provinciales y las 62 Cofradías de Pescadores Gallegas lo que es igual a 22.000 profesionales de la pesca de bajura y del marisqueo . El proceso de constitución de una entidad como esta supuso un impulso de importantes consideraciones para un sector tan imprescindible en la economía gallega como es el de la pesca artesanal y el marisqueo.

  • európskej
  • svetovej
  • celoštátnej
  • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Fondos europeos para la pesca (FEP), programas operativos pesqueros, normativa de política pesquera común, ayudas al sector pesquero, comunidades pesqueras y organizaciones pesqueras


 

Nie

La Federación Gallega de cofradías pertenece al Consejo Consultivo Regional para las aguas occidentales australes. Participa en el Comité Ejecutivo, en el grupo de trabajo para las Zonas VIII-IX, el grupo de trabajo de Pelágicos y
Preside el grupo de trabajo del CCR- Sur de Pesquerías Tradicionales

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 3  

3

3

Licenciados en ciencias económicas y empresariales.
Licenciados en ciencias del mar

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Rybolov a akvakultúra
  • Spotrebitelia
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

- Consejo Gallego de Pesca.
- Consejo Gallego de Medio Ambiente.
- Consejo Gallego de Estadistica.
- RAC- Atlantico Suroeste.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.