Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 52890322154-23
Data rejestracji: 18/08/2009 09:31:24

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 06/02/2015 09:03:28
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 06/02/2015 09:03:28
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 06/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES

asociativa

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Palmeiras,nave 84-A1
15895 Ames - A Coruña
HISZPANIA

(+981) 941 775

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  TOMAS FAJARDO DA COSTA

PRESIDENTE

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  SERGIO LOPEZ GARCIA

SECRETARIO

    Cele i zakres obowiązków

El objeto de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores es la coordinación, gestión y representación de los intereses económicos y sociales del sector pesquero-marisquero de Galicia y está compuesta por las 3 Federaciones Provinciales y las 62 Cofradías de Pescadores Gallegas lo que es igual a 22.000 profesionales de la pesca de bajura y del marisqueo . El proceso de constitución de una entidad como esta supuso un impulso de importantes consideraciones para un sector tan imprescindible en la economía gallega como es el de la pesca artesanal y el marisqueo.

  • europejskim
  • światowym
  • krajowym
  • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Fondos europeos para la pesca (FEP), programas operativos pesqueros, normativa de política pesquera común, ayudas al sector pesquero, comunidades pesqueras y organizaciones pesqueras


 

Nie

La Federación Gallega de cofradías pertenece al Consejo Consultivo Regional para las aguas occidentales australes. Participa en el Comité Ejecutivo, en el grupo de trabajo para las Zonas VIII-IX, el grupo de trabajo de Pelágicos y
Preside el grupo de trabajo del CCR- Sur de Pesquerías Tradicionales

Nie

Nie

Nie

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 3  

3

3

Licenciados en ciencias económicas y empresariales.
Licenciados en ciencias del mar

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • bezpieczeństwo żywności
  • konsumenci
  • rybołówstwo i akwakultura
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

- Consejo Gallego de Pesca.
- Consejo Gallego de Medio Ambiente.
- Consejo Gallego de Estadistica.
- RAC- Atlantico Suroeste.

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.