Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES

Inschrijvingsnummer in het register 52890322154-23
Inschrijvingsdatum: 18-8-09 9:31:24

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 22-7-14 9:03:32
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 22-7-14 9:03:32


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES
Acroniem:
Rechtsvorm: asociativa
Website: http://www.confrariasgalicia.org

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  BENITO GONZALEZ SINEIRO
Functie: PRESIDENTE

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  SERGIO LOPEZ GARCIA
Functie: SECRETARIO

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Palmeiras,  84-A1
15895 Ames - A Coruña
SPANJE
Telefoon: (+981) 941 775
Faxnummer: (+981) 941756
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: El objeto de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores es la coordinación, gestión y representación de los intereses económicos y sociales del sector pesquero-marisquero de Galicia y está compuesta por las 3 Federaciones Provinciales y las 62 Cofradías de Pescadores Gallegas lo que es igual a 22.000 profesionales de la pesca de bajura y del marisqueo . El proceso de constitución de una entidad como esta supuso un impulso de importantes consideraciones para un sector tan imprescindible en la economía gallega como es el de la pesca artesanal y el marisqueo.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • subnationaal
  • nationaal
  • Europees
  • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 15
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Reforma de la PPC relativa a la pesca.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Visserij en aquacultuur

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
- Consejo Gallego de Pesca.
- Consejo Gallego de Medio Ambiente.
- Consejo Gallego de Estadistica.
- RAC- Atlantico Suroeste.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.