Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 52890322154-23
Data Reġistrazzjoni: 18/08/2009 09:31:24

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 22/07/2014 09:03:32
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 22/07/2014 09:03:32


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES
Akronimu:
Statut legali: asociativa
Websajt: http://www.confrariasgalicia.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  BENITO GONZALEZ SINEIRO
Kariga: PRESIDENTE

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  SERGIO LOPEZ GARCIA
Kariga: SECRETARIO

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 84-A1 Palmeiras, 
Ames - A Coruña 15895
SPANJA
Numru tat-telefon: (+981) 941 775
Numru tal-faks: (+981) 941756
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: El objeto de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores es la coordinación, gestión y representación de los intereses económicos y sociales del sector pesquero-marisquero de Galicia y está compuesta por las 3 Federaciones Provinciales y las 62 Cofradías de Pescadores Gallegas lo que es igual a 22.000 profesionales de la pesca de bajura y del marisqueo . El proceso de constitución de una entidad como esta supuso un impulso de importantes consideraciones para un sector tan imprescindible en la economía gallega como es el de la pesca artesanal y el marisqueo.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • sotto-nazzjonali
  • Nazzjonali
  • Ewropew
  • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 15
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Reforma de la PPC relativa a la pesca.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Sajd u akkwakultura

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
- Consejo Gallego de Pesca.
- Consejo Gallego de Medio Ambiente.
- Consejo Gallego de Estadistica.
- RAC- Atlantico Suroeste.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.