Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

American Chamber of Commerce to the European Union

Numer identyfikacyjny w rejestrze 5265780509-97
Data rejestracji: 08-10-14 10:16:54

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-09-24 09:39:34
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-09-19 11:14:06


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: American Chamber of Commerce to the European Union
Nazwa skrócona: AmCham EU
Status prawny: Association sans but lucratif (a.s.b.l.) – Non-profit association
Strona internetowa: http://www.amchameu.eu/

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Susan Danger
Pełniona funkcja: Managing Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Andreas Galanakis
Pełniona funkcja: Policy Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Avenue des Arts  53
B-1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 2 513 68 92
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Fax: (+32) 2 513 79 28
E-Mail: amchameu@amchameu.eu

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: AmCham EU speaks for American business committed to Europe on trade, investment and competitiveness issues. It aims to ensure a growth-orientated business and investment climate in Europe. AmCham EU facilitates the resolution of transatlantic issues that impact business and plays a role in creating better understanding of EU and US positions on business matters.

Our aim is to ensure a growth-oriented business and investment climate in the European Union. We are committed to transparent and open communication and inclusive dialogue between our members and European policy makers.

For a full list of our members please visit our web site: http://www.amchameu.eu/?tabid=107
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 9
Informacje uzupełniające: Susan Danger, Managing Director
Andreas Galanakis, Policy Director
David Hastings, Policy Officer
Roger Coelho, Policy Manager
Stephanie Schretlen, Senior Policy and Communication Officer
Ania Szatkowska, Policy Officer
Pierre Bouygues, Policy Officer
Adriaan Scheiris, Policy Officer
Julie Linde Kjeldsen, Policy Officer

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Andreas GALANAKIS 13-09-28 14-09-26
Roger DA SILVA COELHO 13-09-28 14-09-26
David Hastings 13-09-28 14-09-26

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Common Agricultural Policy Reform Post 2013
Innovation and Risk Management in the Agro-Food Chain
Due Process in Competition Law Enforcement
Damages Action/Private Litigation
Extraterritoriality and the EU's competition policy
Technology Transfer Rules
General Product Safety Directive
Alternative Dispute Resolution Directive and ODR Regulation
Common European Sales Law
Customs valuation MCCIPs
Union Customs Code/Modernised Customs Code recast
Data Protection Regulation
Cloud COmputing
Data Retention
Digital Agenda and EU Telecoms Review
REACH Scope revision
RoHS/WEEE post-legislative Impact Assessment on Scope
Resource Efficiency Roadmap
F Gases
Water Framework Directive
EU 2020 Strategy for Jobs and Growth
Working Time Directive
EMIR
MIFID
Short Selling
Financial Transaction Tax
AIFMD
Memorandum of Understanding on eHealth
Active and Healthy Ageing Innovation Partnership
The new Comitology Rules
Joint Transparency Register
Standardisation Package
Reform of the European Patent System
Revision of Community trade mark Regulation and Directive
Smart Borders
Aviation and Cargo Security
Bilateral Relationships
Energy Efficiency
Implementation of Fuel Quality Directive art 7a
Future of Transport
2050 Roadmap to a low carbon economy
Climate Change impact assessment
Common Consolidated Corporate Tax Base
Banking Taxation
Energy Taxation
VAT
High Level Working Group on Jobs and Growth
Public Procurement
The enforcement of the rule of law in EUrope
Single Market Act 1-2

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
AmCham EU is member of the following associations: AmChams in Europe (European Council of American Chambers of Commerce), European Policy Centre, US Chamber of Commerce, CEPS.

Our member companies engage in further networking activities in their own capacity.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 450000  €–500000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

AmCham EU estimates that the amount declared above represents the proportion of the overall cost budget of the organisation (2.102.000 €) associated with the direct lobbying of EU institutions.

Further costs are dedicated to activities such as information gathering and distribution, policy monitoring, issuing of studies, preparation and editing of publications, organisation of networking opportunities among our members.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.