Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

American Chamber of Commerce to the European Union

Inschrijvingsnummer in het register 5265780509-97
Inschrijvingsdatum: 14-10-08 10:16:54

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 24-9-13 9:39:34
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 19-9-13 11:14:06


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: American Chamber of Commerce to the European Union
Acroniem: AmCham EU
Rechtsvorm: Association sans but lucratif (a.s.b.l.) – Non-profit association
Website: http://www.amchameu.eu/

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Susan Danger
Functie: Managing Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Andreas Galanakis
Functie: Policy Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Avenue des Arts  53
B-1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 2 513 68 92
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Fax: (+32) 2 513 79 28
E-Mail: amchameu@amchameu.eu

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: AmCham EU speaks for American business committed to Europe on trade, investment and competitiveness issues. It aims to ensure a growth-orientated business and investment climate in Europe. AmCham EU facilitates the resolution of transatlantic issues that impact business and plays a role in creating better understanding of EU and US positions on business matters.

Our aim is to ensure a growth-oriented business and investment climate in the European Union. We are committed to transparent and open communication and inclusive dialogue between our members and European policy makers.

For a full list of our members please visit our web site: http://www.amchameu.eu/?tabid=107
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 9
Aanvullende informatie: Susan Danger, Managing Director
Andreas Galanakis, Policy Director
David Hastings, Policy Officer
Roger Coelho, Policy Manager
Stephanie Schretlen, Senior Policy and Communication Officer
Ania Szatkowska, Policy Officer
Pierre Bouygues, Policy Officer
Adriaan Scheiris, Policy Officer
Julie Linde Kjeldsen, Policy Officer

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Andreas GALANAKIS 28-9-13 26-9-14
Roger DA SILVA COELHO 28-9-13 26-9-14
David Hastings 28-9-13 26-9-14

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Common Agricultural Policy Reform Post 2013
Innovation and Risk Management in the Agro-Food Chain
Due Process in Competition Law Enforcement
Damages Action/Private Litigation
Extraterritoriality and the EU's competition policy
Technology Transfer Rules
General Product Safety Directive
Alternative Dispute Resolution Directive and ODR Regulation
Common European Sales Law
Customs valuation MCCIPs
Union Customs Code/Modernised Customs Code recast
Data Protection Regulation
Cloud COmputing
Data Retention
Digital Agenda and EU Telecoms Review
REACH Scope revision
RoHS/WEEE post-legislative Impact Assessment on Scope
Resource Efficiency Roadmap
F Gases
Water Framework Directive
EU 2020 Strategy for Jobs and Growth
Working Time Directive
EMIR
MIFID
Short Selling
Financial Transaction Tax
AIFMD
Memorandum of Understanding on eHealth
Active and Healthy Ageing Innovation Partnership
The new Comitology Rules
Joint Transparency Register
Standardisation Package
Reform of the European Patent System
Revision of Community trade mark Regulation and Directive
Smart Borders
Aviation and Cargo Security
Bilateral Relationships
Energy Efficiency
Implementation of Fuel Quality Directive art 7a
Future of Transport
2050 Roadmap to a low carbon economy
Climate Change impact assessment
Common Consolidated Corporate Tax Base
Banking Taxation
Energy Taxation
VAT
High Level Working Group on Jobs and Growth
Public Procurement
The enforcement of the rule of law in EUrope
Single Market Act 1-2

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Begroting
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Sport
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
AmCham EU is member of the following associations: AmChams in Europe (European Council of American Chambers of Commerce), European Policy Centre, US Chamber of Commerce, CEPS.

Our member companies engage in further networking activities in their own capacity.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 450000  € en < 500000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

AmCham EU estimates that the amount declared above represents the proportion of the overall cost budget of the organisation (2.102.000 €) associated with the direct lobbying of EU institutions.

Further costs are dedicated to activities such as information gathering and distribution, policy monitoring, issuing of studies, preparation and editing of publications, organisation of networking opportunities among our members.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.