Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

American Chamber of Commerce to the European Union

Id-nummer i registret: 5265780509-97
Registreringsdag: 2008-10-14 10:16:54

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-10-08 17:08:20
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-10-01 16:03:33


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: American Chamber of Commerce to the European Union
Förkortning: AmCham EU
Associationsform (rättslig ställning): Association sans but lucratif (a.s.b.l.) – Non-profit association
Webbplats: http://www.amchameu.eu/

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Susan Danger
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Andreas Galanakis
Befattning: Policy Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue des Arts  53
B-1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 2 513 68 92
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Fax: (+32) 2 513 79 28
E-Mail: amchameu@amchameu.eu

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: AmCham EU speaks for American business committed to Europe on trade, investment and competitiveness issues. It aims to ensure a growth-orientated business and investment climate in Europe. AmCham EU facilitates the resolution of transatlantic issues that impact business and plays a role in creating better understanding of EU and US positions on business matters.

Our aim is to ensure a growth-oriented business and investment climate in the European Union. We are committed to transparent and open communication and inclusive dialogue between our members and European policy makers.

For a full list of our members please visit our web site: http://www.amchameu.eu/?tabid=107
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 9
Kompletterande upplysningar: Susan Danger, Managing Director
Andreas Galanakis, Policy Director
David Hastings, Policy Officer
Roger Coelho, Policy Manager
Stephanie Schretlen, Senior Policy and Communication Officer
Ania Szatkowska, Policy Officer
Pierre Bouygues, Policy Officer
Adriaan Scheiris, Policy Officer
Julie Linde Kjeldsen, Policy Officer

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Margriet Peeters 2014-10-15 2015-10-13
Bouygues Pierre 2014-10-15 2015-10-13
Susan Danger 2014-10-10 2015-10-08
Andreas Galanakis 2014-10-10 2015-10-08
Julie Linde Kjeldsen 2014-10-10 2015-10-08
David Hastings 2014-10-10 2015-10-08
Adriaan Scheiris 2014-10-10 2015-10-08
Roger DA SILVA COELHO 2014-10-10 2015-10-08

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Common Agricultural Policy Reform Post 2013
Innovation and Risk Management in the Agro-Food Chain
Due Process in Competition Law Enforcement
Damages Action/Private Litigation
Extraterritoriality and the EU's competition policy
Technology Transfer Rules
General Product Safety Directive
Alternative Dispute Resolution Directive and ODR Regulation
Common European Sales Law
Customs valuation MCCIPs
Union Customs Code/Modernised Customs Code recast
Data Protection Regulation
Cloud COmputing
Data Retention
Digital Agenda and EU Telecoms Review
REACH Scope revision
RoHS/WEEE post-legislative Impact Assessment on Scope
Resource Efficiency Roadmap
F Gases
Water Framework Directive
EU 2020 Strategy for Jobs and Growth
Working Time Directive
EMIR
MIFID
Short Selling
Financial Transaction Tax
AIFMD
Memorandum of Understanding on eHealth
Active and Healthy Ageing Innovation Partnership
The new Comitology Rules
Joint Transparency Register
Standardisation Package
Reform of the European Patent System
Revision of Community trade mark Regulation and Directive
Smart Borders
Aviation and Cargo Security
Bilateral Relationships
Energy Efficiency
Implementation of Fuel Quality Directive art 7a
Future of Transport
2050 Roadmap to a low carbon economy
Climate Change impact assessment
Common Consolidated Corporate Tax Base
Banking Taxation
Energy Taxation
VAT
High Level Working Group on Jobs and Growth
Public Procurement
The enforcement of the rule of law in EUrope
Single Market Act 1-2

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
AmCham EU is member of the following associations: AmChams in Europe (European Council of American Chambers of Commerce), European Policy Centre, US Chamber of Commerce, CEPS.

Our member companies engage in further networking activities in their own capacity.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 900000  € och < 1000000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

AmCham EU estimates that the amount declared above represents the proportion of the overall cost budget of the organisation (3.052.733 €) associated with the direct lobbying of EU institutions.

Further costs are dedicated to activities such as information gathering and distribution, policy monitoring, issuing of studies, preparation and editing of publications, organisation of networking opportunities among our members.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.