Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

American Chamber of Commerce to the European Union

Id-nummer i registret: 5265780509-97
Registreringsdag: 14/10/2008 10:16:54

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 08/10/2014 17:08:20
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 01/10/2014 16:03:33

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

American Chamber of Commerce to the European Union

AmCham EU

Association sans but lucratif (a.s.b.l.) – Non-profit association

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Avenue des Arts, 53
B-1000 Brussels
BELGIEN

(+32) 2 513 68 92

(+) 

Fax: (+32) 2 513 79 28
E-Mail: amchameu@amchameu.eu

    Juridiskt ansvarig

Susan Danger

Managing Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Andreas Galanakis

Policy Director

    Mål och uppdrag

AmCham EU speaks for American business committed to Europe on trade, investment and competitiveness issues. It aims to ensure a growth-orientated business and investment climate in Europe. AmCham EU facilitates the resolution of transatlantic issues that impact business and plays a role in creating better understanding of EU and US positions on business matters.

Our aim is to ensure a growth-oriented business and investment climate in the European Union. We are committed to transparent and open communication and inclusive dialogue between our members and European policy makers.

For a full list of our members please visit our web site: http://www.amchameu.eu/?tabid=107

Europeiska

    Verksamhet

Common Agricultural Policy Reform Post 2013
Innovation and Risk Management in the Agro-Food Chain
Due Process in Competition Law Enforcement
Damages Action/Private Litigation
Extraterritoriality and the EU's competition policy
Technology Transfer Rules
General Product Safety Directive
Alternative Dispute Resolution Directive and ODR Regulation
Common European Sales Law
Customs valuation MCCIPs
Union Customs Code/Modernised Customs Code recast
Data Protection Regulation
Cloud COmputing
Data Retention
Digital Agenda and EU Telecoms Review
REACH Scope revision
RoHS/WEEE post-legislative Impact Assessment on Scope
Resource Efficiency Roadmap
F Gases
Water Framework Directive
EU 2020 Strategy for Jobs and Growth
Working Time Directive
EMIR
MIFID
Short Selling
Financial Transaction Tax
AIFMD
Memorandum of Understanding on eHealth
Active and Healthy Ageing Innovation Partnership
The new Comitology Rules
Joint Transparency Register
Standardisation Package
Reform of the European Patent System
Revision of Community trade mark Regulation and Directive
Smart Borders
Aviation and Cargo Security
Bilateral Relationships
Energy Efficiency
Implementation of Fuel Quality Directive art 7a
Future of Transport
2050 Roadmap to a low carbon economy
Climate Change impact assessment
Common Consolidated Corporate Tax Base
Banking Taxation
Energy Taxation
VAT
High Level Working Group on Jobs and Growth
Public Procurement
The enforcement of the rule of law in EUrope
Single Market Act 1-2

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

9

Susan Danger, Managing Director
Andreas Galanakis, Policy Director
David Hastings, Policy Officer
Roger Coelho, Policy Manager
Stephanie Schretlen, Senior Policy and Communication Officer
Ania Szatkowska, Policy Officer
Pierre Bouygues, Policy Officer
Adriaan Scheiris, Policy Officer
Julie Linde Kjeldsen, Policy Officer

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Ava Lloyd 21/01/2015 19/01/2016
Anna Maria Helseth 04/11/2014 30/10/2015
Margriet Peeters 15/10/2014 13/10/2015
Bouygues Pierre 15/10/2014 13/10/2015
Adriaan Scheiris 10/10/2014 08/10/2015
Andreas Galanakis 10/10/2014 08/10/2015
Julie Linde Kjeldsen 10/10/2014 08/10/2015
David Hastings 10/10/2014 08/10/2015
Roger DA SILVA COELHO 10/10/2014 08/10/2015
Susan Danger 10/10/2014 08/10/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

AmCham EU is member of the following associations: AmChams in Europe (European Council of American Chambers of Commerce), European Policy Centre, US Chamber of Commerce, CEPS.

Our member companies engage in further networking activities in their own capacity.

    Ekonomiska uppgifter

01/2012  -  12/2012

>= 900 000  € och < 1 000 000  €

0 €

0 €

AmCham EU estimates that the amount declared above represents the proportion of the overall cost budget of the organisation (3.052.733 €) associated with the direct lobbying of EU institutions.

Further costs are dedicated to activities such as information gathering and distribution, policy monitoring, issuing of studies, preparation and editing of publications, organisation of networking opportunities among our members.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.