Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Whitehouse Consultancy Ltd, The

Identifikavimo numeris Registre: 52633701250-41
Registracijos data: 26/02/2009 12:00:49

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 11:02:15
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 11:02:15
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Whitehouse Consultancy Ltd, The

Whitehouse

Company Registered in England and Wales

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Southbank House, 222
Black Prince Road
SE1 7SJ London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44) 20 7463 0690

    Teisiškai atsakingas asmuo

Helen Munro

Managing Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Helen Munro

Managing Director

    Tikslai ir uždaviniai

Based in London, the Whitehouse Consultancy www.whitehouseconsulting.co.uk specialises in public affairs, political lobbying, stakeholder engagement and public relations for those who wish, in particular, to influence the institutions of the European Union.

Our Team includes two European Lawyers with experience of working in the Parliament and the Commission along with many consultants who have worked in the Parliament and trained in the Commission.


We provide bespoke and high quality strategic guidance and support for organisations needing to undertake political campaigns, raise their profile in the media, engage with public policy, or requiring crisis management.

Supported by careful monitoring, research and intelligence gathering our extensive experience of and involvement in the political life of the United Kingdom and Europe enables us to provide guidance on the development and implementation of strategies to achieve clearly defined objectives.

We are strategically placed at the heart of National and European decision-making. Our Whitehouse Europe Division focuses on European policy making and legislation.

In most cases our clients are themselves best-placed to articulate their own views from a position of authoritative knowledge of their own business and the sector in which they operate. But we are here to guide them through the political processes that determine public policy – to ensure that they are addressing their concerns to the right people, in the right way and at the right time.

We work with clients to help them to clarify the real issues, to plan a route map to success, and to develop clear, consistent and convincing messages tailored to the target audience

We are members of the Association of Professional Political Consultants and adhere to the highest ethical standards in the provision of public affairs and political consultancy services.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

We are currently actively engaged for clients in work connected with European food law and regulation, environmental regulation, and import and export duties.


 

Non

Non

Non

Non

Non

Maintaining a constructive dialogue between our clients and key players within the institutions of the European Union to promote improved regulatory outcomes.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 9  

9

4,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

We are members of the Association of Professional Political Consultants.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 100 000 € ir < 199 999 €

>= 100 000 € ir < 499 999 €

 • Consumers for Health Choice
 • The European Very Low Calorie Diet Industry Group
 • European Specialist Sports Nutrition Alliance
 • CLF Distribution Ltd/Dymatize Enterprises LLC

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Association of Professional Political Consultants