Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG

Identifikacijska številka v Registru: 5262976881-39
Datum registracije: 29.12.08 8:51:52

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 17.12.13 9:39:48
Datum zadnje letne spremembe: 17.12.13 9:39:48


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG
Kratica: BONUS EEIG
Pravni status: European Economic Interest Grouping
Spletna stran: http://www.bonusportal.org

Oddelki

Oddelek: IV: – Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove
natančneje: Akademske ustanove

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Kaisa Kononen
Položaj: Executive Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Kaisa Kononen
Položaj: Executive Director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Hakaniemenranta  6
00530 Helsinki
FINSKA
Telefon: (+358) 405811189
Telefaks: (+358) 947800044
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The main objective of the BONUS EEIG is the implementation of a Joint Baltic Sea Research Programme, BONUS, under Article 185 (169) of the EC Treaty. The programme will be funded jointly by the EU and all members and associated members of the EEIG as well as other donors.

BONUS EEIG activities include:

1. Calls to the scientific community that will each refer to specified topics originating strategically from the BONUS Science Plan and Implementation Strategy .
2. Conferences and workshops linked to networking and coordinating the region’s nationally funded research.
3. Synthesizing and disseminating research outputs for better bridging the gap between science and users.
4. Educating and training new generations of young scientists.
5. Ensuring the development, visibility and sustainability of the Joint Baltic Sea Research Programme and promoting the transfer of its achievements to other European regional seas.
Interesi organizacije so na ravni:
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 6
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


The strategic phase of implementing BONUS Art 185: ex-ante assessment, implementation modalities, planning the 1st call of BONUS programme.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Okolje
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 0
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • DANSKA
 • ESTONIJA
 • FINSKA
 • LATVIJA
 • LITVA
 • NEMČIJA
 • POLJSKA
 • ŠVEDSKA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 835.401
pri čemer so javna finančna sredstva: 835.401
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 576.279
- iz regionalnega/lokalnega vira:
EU : 259.122
pri čemer so drugi viri:
- donacije:
- prispevki članov:
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.