Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG

Inschrijvingsnummer in het register 5262976881-39
Inschrijvingsdatum: 29-12-08 8:51:52

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 17-12-13 9:39:48
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 17-12-13 9:39:48


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG
Acroniem: BONUS EEIG
Rechtsvorm: European Economic Interest Grouping
Website: http://www.bonusportal.org

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Universitaire instellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Kaisa Kononen
Functie: Executive Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Kaisa Kononen
Functie: Executive Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Hakaniemenranta  6
00530 Helsinki
FINLAND
Telefoon: (+358) 405811189
Faxnummer: (+358) 947800044
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The main objective of the BONUS EEIG is the implementation of a Joint Baltic Sea Research Programme, BONUS, under Article 185 (169) of the EC Treaty. The programme will be funded jointly by the EU and all members and associated members of the EEIG as well as other donors.

BONUS EEIG activities include:

1. Calls to the scientific community that will each refer to specified topics originating strategically from the BONUS Science Plan and Implementation Strategy .
2. Conferences and workshops linked to networking and coordinating the region’s nationally funded research.
3. Synthesizing and disseminating research outputs for better bridging the gap between science and users.
4. Educating and training new generations of young scientists.
5. Ensuring the development, visibility and sustainability of the Joint Baltic Sea Research Programme and promoting the transfer of its achievements to other European regional seas.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 6
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


The strategic phase of implementing BONUS Art 185: ex-ante assessment, implementation modalities, planning the 1st call of BONUS programme.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Energie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • LETLAND
 • LITOUWEN
 • POLEN
 • ZWEDEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 835.401
waarvan gefinancierd door de overheid: 835.401
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 576.279
- subnationale overheden:
EU : 259.122
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.