Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG

Идентификационен номер в Регистъра: 5262976881-39
Дата на регистрация: 08-12-29 8:51:52

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-12-17 9:39:48
Последната годишна актуализация е извършена на 13-12-17 9:39:48


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG
Инициали: BONUS EEIG
Правен статут: European Economic Interest Grouping
Уебсайт: http://www.bonusportal.org

Раздели

Раздел: IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции
и по-специално: Академични институции

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожица  Kaisa Kononen
Длъжност: Executive Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожица  Kaisa Kononen
Длъжност: Executive Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Hakaniemenranta  6
00530 Helsinki
ФИНЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+358) 405811189
Факс: (+358) 947800044
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The main objective of the BONUS EEIG is the implementation of a Joint Baltic Sea Research Programme, BONUS, under Article 185 (169) of the EC Treaty. The programme will be funded jointly by the EU and all members and associated members of the EEIG as well as other donors.

BONUS EEIG activities include:

1. Calls to the scientific community that will each refer to specified topics originating strategically from the BONUS Science Plan and Implementation Strategy .
2. Conferences and workshops linked to networking and coordinating the region’s nationally funded research.
3. Synthesizing and disseminating research outputs for better bridging the gap between science and users.
4. Educating and training new generations of young scientists.
5. Ensuring the development, visibility and sustainability of the Joint Baltic Sea Research Programme and promoting the transfer of its achievements to other European regional seas.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 6
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


The strategic phase of implementing BONUS Art 185: ex-ante assessment, implementation modalities, planning the 1st call of BONUS programme.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Транспорт

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • ГЕРМАНИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ЛАТВИЯ
 • ЛИТВА
 • ПОЛША
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ШВЕЦИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 835 401
от който публични средства: 835 401
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 576 279
- от регионални източници:
EU : 259 122
други източници:
- дарения:
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.