Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

DEKRA e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 52624015528-97
Data rejestracji: 21/03/2011 16:06:08

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 13/05/2015 18:08:39
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 23/02/2015 13:43:43
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 23/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

DEKRA e.V.

DEKRA

Eingetragener Verein

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Handwerkstraße, 15
70565 Stuttgart
NIEMCY

(+49)71178610

DEKRA e.v. Representation to the EU Avenue de Cortenbergh 52
Skr. poczt.: 1000
 Brussels
BELGIA

(+32)27402492

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Stefan Kölbl

Vorsitzender des Vorstands DEKRA e.V. und DEKRA SE

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Oliver Deiters

Head of Global External Affairs and Public Policy

    Cele i zakres obowiązków

DEKRA is one of the world’s leading expert organisations carrying out testing, inspection and certification. The company currently maintains a presence in 50 countries. More than 35,000 employees are committed to ensuring long-term safety, quality and environmental protection.

The DEKRA Business Units “Automotive”, “Industrial” and “Personnel” provide professional and innovative services in the fields of vehicle inspections, expert appraisals, international claims management, consulting, industrial testing, product testing, certification, environmental protection, qualification, temporary work as well as out- and new placement. In 2014 DEKRA generated sales totalling around 2.5 billion euros.

As a globally operating company, with its comprehensive, independent expertise DEKRA is sought after as a partner by decision-makers, organisations and authorities at international, European, national and regional level. Knowledgeable contributions by our experts, for example in the area of road safety, accompany and support sustainable policy decisions.

The Group Representative Offices in Brussels and Berlin perform a liaison role and ensure that DEKRA is in constant close contact with decision-makers and can offer a contribution as a constructive partner.

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

DEKRA is actively following every EU regulatory act related to safety and the environment.

Within the context of the Commission’s Road Safety Policy Orientations 2011-2020, DEKRA follows issues such as the roadworthiness package, the deployment of ITS (such as eCall) or the proposed changes to weights and dimensions of certain vehicles.

DEKRA is also following the product safety and market surveillance legislation (as well as the issues surrounding medical devices and consumer product safety).

Free Trade Agreements (TTIP, CETA), Nuclear safety, health and safety at work, Qualification of professional drivers (Directive 2003/59) are also closely followed by our EU Representation.

- Organisation of several conferences with policy-makers.
- Regular meetings.
- Publication of studies such as the DEKRA Road Safety Report.

On the specific issue of Road Safety, DEKRA is firmly committed to informing road users and preventing accidents. In this context, DEKRA has actively supported the European Road Safety Charter since 2004 as an initial signatory. Moreover, it performs activities such as safety checks for young drivers and the “Red Caps Campaign” for primary school pupils.


 

Nie

Nie

iMobility Forum
NB-MED
Working group on aerodynamics, DG MOVE
Experts Working Group of the ATEX Standing Committee

Nie

Nie

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 4   75%: 0   50%: 0   25%: 12

16

7

Number of persons involved: 5 people in Brussels, 4 in Berlin, 5 in the Headquarters working also on EU issues, 2 in other locations.

5 people should be considered as being involved to 25% and 7 people involved to 10%. Unfortunately it is not possible to indicate 10%, therefore we chose to indicate 12 people involved to 25%.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Stéphane DU BOISPEAN 19/01/2016 18/01/2017
Jana MÜLLER 02/10/2015 30/04/2016
Deiters OLIVER 21/01/2016 20/01/2017

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

DEKRA e.V., DEKRA SE and its subsidiaries are actively involved in a wide variety of associations and organisations, such as but not limited to:

At international level

CEOC
CIECA
CITA
EEPCA
ERTICO – ITS Europe
FIEA
IFIA
IIOC
TEAM-NB

Germany

AmCham Germany
BDI
Bundesverband Fuhrparkmanagement
BVMW
Deutsche Gesellschaft fuer zerstoerungsfreie Pruefung
DIN
DVF
DVR
Deutsche Verkehrswacht e. V.
Eurolab Deutschland
EVU
FASAG
FAT
FDBR
Institut der Deutschen Wirtschaft
ITS Baden-Württemberg e.V.
Netzwerk Europaäischer Bewegung
New Zealand German Business Association
Pro Mobilität
QMeV
VAZ Verband akkreditierter Zertifizierungsgesellschaften
Wirtschaftsrat der CDU e.V.

France

AFNOR
Association Bilan Carbone
CINA
Club d’affaires franco-allemandes
CNPA
CNPG
CNPP CERT
COFNA
COFREND
COPREC
Eurogip
UNM
UIMM

Belgium

Institut des Experts en Automobile

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

700 000 €–799 999 €

24 818 €

Financial Transparency System

417 801 €

Financial Transparency System

On the date on which the information was updated, no information was available for tenders and grants for 2014 in the European Financial Transparency System. Therefore the most recent information is from 2013.

On average we have four members of our staff accredited to the European Parliament, two of them are members of SEAP and therefore submitted to the respective code of conduct.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
SEAP