Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

DEKRA e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze 52624015528-97
Data rejestracji: 11-03-21 16:06:08

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-03 15:32:52
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-02-27 10:11:00


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: DEKRA e.V.
Nazwa skrócona: DEKRA
Status prawny: Eingetragener Verein
Strona internetowa: http://www.dekra.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Stefan Kölbl
Pełniona funkcja: Vorsitzender des Vorstands DEKRA e.V. und DEKRA SE

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Oliver Deiters
Pełniona funkcja: Head of Global External Affairs and Public Policy

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Handwerkstraße  15
70565 Stuttgart
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 71178610
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Representation of DEKRA e.V. in Brussels
Dipl.-Ing. Oliver Deiters
Avenue de Cortenbergh 52
1000 Brussels
Phone 0032.2.7.40 24 91
Fax 0032.2.672 96 06
oliver.deiters@dekra.com

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: DEKRA is one of the world’s leading expert organisations. The company currently maintains a presence in 50 countries in Western and Eastern Europe as well as in the USA, Brazil, North and South Africa, Israel, Japan and China. More than 30,000 employees are committed to ensuring long-term safety, quality and environmental protection.

The DEKRA Business Units “Automotive”, “Industrial” and “Personnel” provide professional and innovative services in the fields of vehicle inspections, expert appraisals, international claims management, consulting, industrial testing, product testing, certification, environmental protection, qualification, temporary work as well as out- and new placement. In 2013 DEKRA generated sales totalling around 2.3 billion euros.

As a globally operating company, with its comprehensive, independent expertise DEKRA is sought after as a partner by decision-makers, organisations and authorities at international, European, national and regional level. Knowledgeable contributions by our experts, for example in the area of road safety, accompany and support sustainable political decisions.

The Group Representative Offices in Brussels and Berlin perform a liaison role and ensure that DEKRA is in constant close contact with decision-makers and can offer its services as a constructive partner.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 14,5
Informacje uzupełniające: This total is calculated as follows: 4,5 people in Brussels, 3 in Berlin, 3 in the Headquarters working also on EU issues, 4 in other locations.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Charlotte Hornung 14-09-05 15-01-01
Emilie Magdalinski 14-08-23 15-02-18
Eve Roehrig 14-05-24 14-10-22
Oliver Deiters 14-03-05 15-03-03
Stéphane DU BOISPEAN 14-02-04 15-01-31

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


DEKRA is actively following every EU regulatory act related to safety and the environment. Within the context of the Commission’s Road Safety Framework 2011-2020, DEKRA follows issues such as the roadworthiness package, the introduction of eCall and the proposed changes to weights and dimensions of certain vehicles. Further to this, innovative projects such as Cars 2020 and Horizon 2020 are also of interest. DEKRA is also following the product safety and market surveillance legislation (as well as the issues surrounding medical devices and consumer product safety). Nuclear safety, health and safety at work are also closely followed by our EU Representation.

DEKRA is firmly committed to informing road users and preventing accidents. In this context, DEKRA has actively supported the European Road Safety Charter since 2004 as an initial signatory. Moreover, it performs activities such as safety checks for young drivers and the “Red Caps Campaign” for primary school pupils.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • energia
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
DEKRA is actively involved in a wide variety of associations and partner organisations, such as CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee), CEOC (European Confederation of Inspection Organisations), ERTICO – ITS Europe and CIECA (International Commission for Driver Testing).

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 500000  €–600000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 24 818 €
Dotacje: 417 801 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

On average we have four members of our staff accredited to the European Parliament, two of them are members of SEAP and therefore submitted to the respective codes of conduct.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
SEAP