Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

British Generic Manufacturers Association

Identifikační číslo v rejstříku: 52609045913-87
Datum registrace: 25/05/2011 16:46:21

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 31/03/2015 15:26:19
Datum poslední roční aktualizace je: 31/03/2015 15:26:19
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 31/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

British Generic Manufacturers Association

BGMA

Non profit trade associaition

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Gresham Street, 65
EC2V 7NQ London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 20 7457 2065

    Osoba s právní odpovědností

pan  Warwick Smith

Director-General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Warwick Smith

Director-General

    Cíle a úkoly

To represent the interests of UK based manufacturers of generic medicines.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Falsified Medicines Directive.
Pharmacovigilance changes.
Free Trade Agreements.


 

Ne

Ne

Falsified Medicines Directive stakeholder group.

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Member of the European Generic medicines Association (EGA).

    Finanční údaje

05/2013  -  04/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.