Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Brewing, Food & Beverage Industry Suppliers' Association

Identifikavimo numeris Registre: 52585008819-86
Registracijos data: 12.5.22 15.47.20

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.5.27 10.49.19
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.5.27 10.49.19


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Brewing, Food & Beverage Industry Suppliers' Association
Akronimas: BFBi
Teisinis statusas: Not for Profit Trade Association
Svetainė: http://www.bfbi.org.uk

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ruth Evans
Pareigos: Chief Executive Officer

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ruth Evans
Pareigos: Chief Executive Officer

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Brewery Road Chapel Ash 3
WV1 4JT Wolverhampton
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Telefono numeris: (+44 0) 1902 422303
Faksas: (+440) 1902 795744
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: To be the foremost Trade Association providing opportunities for its Members to develop within the Brewing, Food and Beverage Industry Sector.

The Objects of the Association are:


To enable its Members to act together in all matters appertaining to their trade or professional interests.

To monitor legislative proposals and other public matters affecting Members in common within the Brewing, Food and Beverage Industry Sector and to take any necessary action thereon whether by way of petition to Parliament or otherwise so as to protect the interests of Members.

To form a centre for obtaining and diffusing information generally to meet the technical aspirations and social requirements of persons engaged in or interested or connected with that industry Sector;

To maintain the vital link between the many and various trades and services supplying the Brewing, Food and Beverage Industries;

To create the forum which provides for the regular and frequent meetings of its Members, both formally and socially.

To monitor and support the special interest Groups within the various trades; through specific trade committees, exhibitions, conferences and seminars.

To assist Member companies to identify and develop new market opportunities worldwide, through overseas exhibitions, conferences and seminars.

To continue to develop the Association whereby customers can rely on a quality of service and product being provided by Member Companies and to create the situation whereby membership of the Association will offer priority consideration when customers are sourcing their requirements.

To promote inter-trading between Member Companies.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija: The number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register depends upon the issue involved. As a Trade Association, a working committee is created, representing the supply chain affected by the issue, the number on the working committee depends upon the issue. However, for representation to occur, a minimum of 2 people would be involved.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Allergenic labelling legislation
Marketing & Labelling of Feed legislation
Proposed work regarding South Korean ISO Standard Under the ISO/TC122 Committee

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Trade Association Forum, UK

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 12/2011 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Yes