Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft

Identifikavimo numeris Registre: 52480025414-09
Registracijos data: 03/03/2011 19:36:50

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 05/02/2015 17:34:14
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/02/2015 17:34:14
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 05/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft

Official Procurement Consulting Ltd.

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Erzsébet, 5
tér
3525 Miskolc
VENGRIJA

(+36-46) 565414

    Teisiškai atsakingas asmuo

Dr. Guba Zoltán

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Dr. Guba Zoltán

Executive Director

    Tikslai ir uždaviniai

The Hungarian Official Procurement Consulting Ltd. was founded with the express aim to ensure for our partners the professional liquidation of procurement procedures with the help of our experts who has widespread theoretical knowledge and extensive professional experience.

  • Europos
  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Közbeszerzési jogorvoslati irányelv kidolgozása


 

Non

Non

Non

Non

Non

Részvétel az Európai Bizottság által az európai közbeszerzési piac modernizálásáról indított konzultációban.

Részvétel az Európai Bizottság magas szintű közbeszerzési konferenciáján Brüsszelben.

Részvétel az új közbeszerzési jogorvoslati irányelv kidolgozásának szakértői előkészítési munkálataiban.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1   50%: 0   25%: 1

2

1,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Vidaus rinka
  • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

European Institute of Public Administration (EIPA)
6201 BE Maastricht (NL)

    Finansiniai duomenys

01/2012  -  12/2012

< 9 999  

< 99 999 €

  • Miskolci Egyetem

  • Óbudai Egyetem

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

-

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.