Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft

Identifikavimo numeris Registre: 52480025414-09
Registracijos data: 11.3.3 19.36.50

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.18 11.30.38
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.18 11.30.38


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft
Akronimas:
Teisinis statusas: Official Procurement Consulting Ltd.
Svetainė: http://www.mhkt.hu/

Kategorijos

Kategorija: I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai
Tiksliau: Profesionalų konsultacijų kontoros

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Dr. Guba Zoltán
Pareigos: Executive Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Dr. Guba Zoltán
Pareigos: Executive Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Erzsébet tér 5
3525 Miskolc
VENGRIJA
Telefono numeris: (+36-46) 565414
Faksas: (+36-46) 565424
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Hungarian Official Procurement Consulting Ltd. was founded with the express aim to ensure for our partners the professional liquidation of procurement procedures with the help of our experts who has widespread theoretical knowledge and extensive professional experience.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Részvétel az Európai Bizottság által az európai közbeszerzési piac modernizálásáról indított konzultációban.

Részvétel az Európai Bizottság magas szintű közbeszerzési konferenciáján Brüsszelben.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Institute of Public Administration (EIPA)
6201 BE Maastricht (NL)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos apyvarta, susijusi su ES institucijose jos klientų užsakymu vykdyta lobistine veikla:
55 000 €

Klientai, kurių dalis apyvartoje yra mažesnė negu 50000 €.
 • Non Governmental

Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.