Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft

Αριθμός μητρώου: 52480025414-09
ημερομηνία της εγγραφής: 3/3/2011 7:36:50 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 18/2/2014 11:30:38 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 18/2/2014 11:30:38 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Official Procurement Consulting Ltd.
Δικτυακός τόπος: http://www.mhkt.hu/

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Γραφεία συμβούλων

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Dr. Guba Zoltán
Θέση: Executive Director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Dr. Guba Zoltán
Θέση: Executive Director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 5 Erzsébet tér
3525 Miskolc
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+36-46) 565414
Αριθμός φαξ: (+36-46) 565424
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The Hungarian Official Procurement Consulting Ltd. was founded with the express aim to ensure for our partners the professional liquidation of procurement procedures with the help of our experts who has widespread theoretical knowledge and extensive professional experience.
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Részvétel az Európai Bizottság által az európai közbeszerzési piac modernizálásáról indított konzultációban.

Részvétel az Európai Bizottság magas szintű közbeszerzési konferenciáján Brüsszelben.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
European Institute of Public Administration (EIPA)
6201 BE Maastricht (NL)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
55.000 €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • Non Governmental

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.