Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Telefonica, S.A.

Id-nummer i registret: 52431421-12
Registreringsdag: 2008-06-23 09:37:08

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-10 16:29:16
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-10 16:29:16


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Telefonica, S.A.
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Sociedad Anónima
Webbplats: http://www.telefonica.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Carlos  Rodriguez Cocina
Befattning: Director, Head of Brussels Office

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Carlos Rodriguez Cocina
Befattning: Director, Head of Brussels Office

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Gran Vía  28
28013 Madrid
SPANIEN
Telefon: (+322) 2309555
Fax: (+322) 2309503
Andra adressuppgifter: Telefonica Brussels Office
Avenue des Arts, 20 Box 7
1000 Brussels
Belgium
T. +3222309555

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Telefónica has a unique profile as a digital telco. That means a telco that combines its traditional network assets with additional digital assets to help people to access and enjoy the best services that ICT technology can offer.
Telefónica is present in 3 European countries (Spain, UK, Germany), in China and in 18 countries in Central and South America, providing a whole range of e-communications networks and services (fixed, mobile, Internet, TV, etc.).
The Telefónica Group’s Permanent Representative Office in Brussels is in charge of following the regulatory and Public Policy debates at the EU level affecting the whole group, in Europe and worldwide.
The Telefónica Group’s Permanent Representative Office in Brussels mission is to help provide European political leadership with our views and experience in order to enhance the development of the Information Society for all citizens in the EU and worldwide. The digital revolution is raising important political, economic and social challenges and Telefónica, as a corporate responsible company in the ICT sector, wishes to contribute with its experience. Telefónica is convinced that Europe should remain at the forefront of the digital revolution through enhanced global competitiveness and social progress.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 11
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Frederick De Backer 2014-06-07 2015-06-05
Eduardo LANZA SAIZ 2014-05-17 2015-05-15
Maria Cristina Vela Marimon 2013-09-13 2014-09-10
Carlos Alberto Rodriguez Cocina 2014-01-10 2015-01-07

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Information Society in general

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO),
European Internet Foundation (EIF),
European Round Table of Industrialists (ERT),
EUBRASIL,
Transantlatic Business council (TABC),
European Services Forum (ESF),
GSMA Europe
Business Europe
Cámara de Comercio de España

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 2 439 500 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 6 975 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.