Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Telefonica, S.A.

Id-nummer i registret: 52431421-12
Registreringsdag: 23/06/2008 09:37:08

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 02/02/2015 17:01:52
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 02/02/2015 17:01:52
Sista dag för nästa uppdatering är den: 02/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Telefonica, S.A.

Sociedad Anónima

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Gran Vía, 28
28013 Madrid
SPANIEN

(+322) 2309555

Avenue des Arts, 20 box 7
1000 Brussels
BELGIEN

(+32) 22309555

    Juridiskt ansvarig

Carlos  Rodriguez Cocina

Director, Head of Brussels Office

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Enrique Medina

Chief Policy Officer

    Mål och uppdrag

Telefonica is a digital telco that combines traditional and digital assets to help people access and enjoy the best that technology can offer. Telefonica is present in 3 European Countries (Spain, UK and Germany), in China and in 18 countries in Central and South America with a total client base of more than 315 million customers and a total turnover of 57 billion euros in 2013. We are convinced that with our technology and services we can help to improve the quality of life and the safety of consumers. We aim to transform society through the use of ICTs as a source of development, entrepreneurship and social innovation. We work to efficiently manage the environmental risks of our operations and to offer services which promote environmental sustainability of people and cities.

Telefónica’s Permanent Representative Office in Brussels is in charge of following the regulatory and public policy debates at the EU level affecting the whole Group, in Europe and worldwide. Its mission is to help provide European political leadership with our views and experience in order to enhance the development of the digital society for all citizens in the EU and worldwide. The digital revolution is raising important political, economic and social challenges and Telefónica as a corporate responsible company in the ICT sector wishes to contribute with its experience. Telefonica is convinced that Europe should remain at the forefront of the digital revolution through enhanced global competitiveness and social progress.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Digital Single Markey; Electronic communications law; competition policy; privacy/data protecion; trade policy; entrepreneurship; sustainability; research

www.publicpolicy.telefonica.com
Telefonica's Digital Manifesto: www.digitalmanifesto.telefonica.com


 

Nej

Nej

Nej

Nej

European Internet Forum

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 6  

6

6

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Frederick DE BACKER 04/06/2015 29/05/2016
Eduardo LANZA SAIZ 18/04/2015 16/04/2016
Carlos Alberto RODRIGUEZ COCINA 20/02/2015 18/02/2016
José Manuel GARCÍA-MARGALLO VALLTERRA 02/09/2015 31/08/2016
David Juan FRAUTSCHY HEREDIA 04/06/2015 29/05/2016
Maria Cristina VELA MARIMON 08/11/2014 06/11/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

    Medlemskap

European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO),
European Internet Forum (EIF),
European Round Table of Industrialists (ERT),
Transantlatic Business council (TABC),
GSMA Europe
Business Europe
Bruegel
IDATE
CERRE
CEPS
Cámara de Comercio de España

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

2 000 000 €

0 €

R&D Funds

5 029 000 €

none

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.