Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Telefonica, S.A.

Identifikačné číslo v Registri: 52431421-12
Dátum registrácie: 23.6.2008 9:37:08

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.6.2014 16:29:16
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10.6.2014 16:29:16


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Telefonica, S.A.
Skratka:
Právna forma: Sociedad Anónima
Internetová stránka: http://www.telefonica.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Carlos  Rodriguez Cocina
Funkcia: Director, Head of Brussels Office

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Carlos Rodriguez Cocina
Funkcia: Director, Head of Brussels Office

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Gran Vía  28
28013 Madrid
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+322) 2309555
Fax: (+322) 2309503
Ďalšie kontaktné údaje: Telefonica Brussels Office
Avenue des Arts, 20 Box 7
1000 Brussels
Belgium
T. +3222309555

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Telefónica has a unique profile as a digital telco. That means a telco that combines its traditional network assets with additional digital assets to help people to access and enjoy the best services that ICT technology can offer.
Telefónica is present in 3 European countries (Spain, UK, Germany), in China and in 18 countries in Central and South America, providing a whole range of e-communications networks and services (fixed, mobile, Internet, TV, etc.).
The Telefónica Group’s Permanent Representative Office in Brussels is in charge of following the regulatory and Public Policy debates at the EU level affecting the whole group, in Europe and worldwide.
The Telefónica Group’s Permanent Representative Office in Brussels mission is to help provide European political leadership with our views and experience in order to enhance the development of the Information Society for all citizens in the EU and worldwide. The digital revolution is raising important political, economic and social challenges and Telefónica, as a corporate responsible company in the ICT sector, wishes to contribute with its experience. Telefónica is convinced that Europe should remain at the forefront of the digital revolution through enhanced global competitiveness and social progress.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 11
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Frederick De Backer 7.6.2014 5.6.2015
Eduardo LANZA SAIZ 17.5.2014 15.5.2015
Maria Cristina Vela Marimon 13.9.2013 10.9.2014
Carlos Alberto Rodriguez Cocina 10.1.2014 7.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Information Society in general

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO),
European Internet Foundation (EIF),
European Round Table of Industrialists (ERT),
EUBRASIL,
Transantlatic Business council (TABC),
European Services Forum (ESF),
GSMA Europe
Business Europe
Cámara de Comercio de España

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 2 439 500 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 6 975 000 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.