Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Telefonica, S.A.

Identifikačné číslo v Registri: 52431421-12
Dátum registrácie: 23/06/2008 09:37:08

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 02/02/2015 17:01:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 02/02/2015 17:01:52
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 02/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Telefonica, S.A.

Sociedad Anónima

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Gran Vía, 28
28013 Madrid
ŠPANIELSKO

(+322) 2309555

Avenue des Arts, 20 box 7
1000 Brussels
BELGICKO

(+32) 22309555

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Carlos  Rodriguez Cocina

Director, Head of Brussels Office

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Enrique Medina

Chief Policy Officer

    Ciele a poslanie

Telefonica is a digital telco that combines traditional and digital assets to help people access and enjoy the best that technology can offer. Telefonica is present in 3 European Countries (Spain, UK and Germany), in China and in 18 countries in Central and South America with a total client base of more than 315 million customers and a total turnover of 57 billion euros in 2013. We are convinced that with our technology and services we can help to improve the quality of life and the safety of consumers. We aim to transform society through the use of ICTs as a source of development, entrepreneurship and social innovation. We work to efficiently manage the environmental risks of our operations and to offer services which promote environmental sustainability of people and cities.

Telefónica’s Permanent Representative Office in Brussels is in charge of following the regulatory and public policy debates at the EU level affecting the whole Group, in Europe and worldwide. Its mission is to help provide European political leadership with our views and experience in order to enhance the development of the digital society for all citizens in the EU and worldwide. The digital revolution is raising important political, economic and social challenges and Telefónica as a corporate responsible company in the ICT sector wishes to contribute with its experience. Telefonica is convinced that Europe should remain at the forefront of the digital revolution through enhanced global competitiveness and social progress.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Digital Single Markey; Electronic communications law; competition policy; privacy/data protecion; trade policy; entrepreneurship; sustainability; research

www.publicpolicy.telefonica.com
Telefonica's Digital Manifesto: www.digitalmanifesto.telefonica.com


 

Nie

Nie

Nie

Nie

European Internet Forum

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 6  

6

6

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Frederick De Backer 04/06/2015 29/05/2016
Eduardo LANZA SAIZ 18/04/2015 16/04/2016
David Juan Frautschy Heredia 04/06/2015 29/05/2016
José Manuel García-Margallo Vallterra 04/09/2014 29/08/2015
Maria Cristina Vela Marimon 08/11/2014 06/11/2015
Carlos Alberto Rodriguez Cocina 20/02/2015 18/02/2016

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO),
European Internet Forum (EIF),
European Round Table of Industrialists (ERT),
Transantlatic Business council (TABC),
GSMA Europe
Business Europe
Bruegel
IDATE
CERRE
CEPS
Cámara de Comercio de España

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

2 000 000 €

0 €

R&D Funds

5 029 000 €

none

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.