Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Telefonica, S.A.

Identifikavimo numeris Registre: 52431421-12
Registracijos data: 08.6.23 09.37.08

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.10 16.29.16
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.10 16.29.16


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Telefonica, S.A.
Akronimas:
Teisinis statusas: Sociedad Anónima
Svetainė: http://www.telefonica.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Carlos  Rodriguez Cocina
Pareigos: Director, Head of Brussels Office

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Carlos Rodriguez Cocina
Pareigos: Director, Head of Brussels Office

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Gran Vía  28
28013 Madrid
ISPANIJA
Telefono numeris: (+322) 2309555
Faksas: (+322) 2309503
Papildoma kontaktinė informacija: Telefonica Brussels Office
Avenue des Arts, 20 Box 7
1000 Brussels
Belgium
T. +3222309555

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Telefónica has a unique profile as a digital telco. That means a telco that combines its traditional network assets with additional digital assets to help people to access and enjoy the best services that ICT technology can offer.
Telefónica is present in 3 European countries (Spain, UK, Germany), in China and in 18 countries in Central and South America, providing a whole range of e-communications networks and services (fixed, mobile, Internet, TV, etc.).
The Telefónica Group’s Permanent Representative Office in Brussels is in charge of following the regulatory and Public Policy debates at the EU level affecting the whole group, in Europe and worldwide.
The Telefónica Group’s Permanent Representative Office in Brussels mission is to help provide European political leadership with our views and experience in order to enhance the development of the Information Society for all citizens in the EU and worldwide. The digital revolution is raising important political, economic and social challenges and Telefónica, as a corporate responsible company in the ICT sector, wishes to contribute with its experience. Telefónica is convinced that Europe should remain at the forefront of the digital revolution through enhanced global competitiveness and social progress.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 11
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Maria Cristina Vela Marimon 14.11.8 15.11.6
Eduardo LANZA SAIZ 14.5.17 15.5.15
José Manuel García-Margallo Vallterra 14.9.4 15.8.29
Carlos Alberto Rodriguez Cocina 14.1.10 15.1.7
Frederick De Backer 14.6.7 15.6.5

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Information Society in general

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO),
European Internet Foundation (EIF),
European Round Table of Industrialists (ERT),
EUBRASIL,
Transantlatic Business council (TABC),
European Services Forum (ESF),
GSMA Europe
Business Europe
Cámara de Comercio de España

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: 2 439 500 €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 6 975 000 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.