Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Telefonica, S.A.

Identifikační číslo v rejstříku: 52431421-12
Datum registrace: 23/06/2008 09:37:08

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 02/02/2015 17:01:52
Datum poslední roční aktualizace je: 02/02/2015 17:01:52
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 02/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Telefonica, S.A.

Sociedad Anónima

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Gran Vía, 28
28013 Madrid
ŠPANĚLSKO

(+322) 2309555

Avenue des Arts, 20 box 7
1000 Brussels
BELGIE

(+32) 22309555

    Osoba s právní odpovědností

pan  Carlos  Rodriguez Cocina

Director, Head of Brussels Office

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Enrique Medina

Chief Policy Officer

    Cíle a úkoly

Telefonica is a digital telco that combines traditional and digital assets to help people access and enjoy the best that technology can offer. Telefonica is present in 3 European Countries (Spain, UK and Germany), in China and in 18 countries in Central and South America with a total client base of more than 315 million customers and a total turnover of 57 billion euros in 2013. We are convinced that with our technology and services we can help to improve the quality of life and the safety of consumers. We aim to transform society through the use of ICTs as a source of development, entrepreneurship and social innovation. We work to efficiently manage the environmental risks of our operations and to offer services which promote environmental sustainability of people and cities.

Telefónica’s Permanent Representative Office in Brussels is in charge of following the regulatory and public policy debates at the EU level affecting the whole Group, in Europe and worldwide. Its mission is to help provide European political leadership with our views and experience in order to enhance the development of the digital society for all citizens in the EU and worldwide. The digital revolution is raising important political, economic and social challenges and Telefónica as a corporate responsible company in the ICT sector wishes to contribute with its experience. Telefonica is convinced that Europe should remain at the forefront of the digital revolution through enhanced global competitiveness and social progress.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Digital Single Markey; Electronic communications law; competition policy; privacy/data protecion; trade policy; entrepreneurship; sustainability; research

www.publicpolicy.telefonica.com
Telefonica's Digital Manifesto: www.digitalmanifesto.telefonica.com


 

Ne

Ne

Ne

Ne

European Internet Forum

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 6  

6

6

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Carlos Alberto Rodriguez Cocina 20/02/2015 18/02/2016
Maria Cristina Vela Marimon 08/11/2014 06/11/2015
Eduardo LANZA SAIZ 18/04/2015 16/04/2016
Frederick De Backer 07/06/2014 05/06/2015
José Manuel García-Margallo Vallterra 04/09/2014 29/08/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO),
European Internet Forum (EIF),
European Round Table of Industrialists (ERT),
Transantlatic Business council (TABC),
GSMA Europe
Business Europe
Bruegel
IDATE
CERRE
CEPS
Cámara de Comercio de España

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

2 000 000 €

0 €

R&D Funds

5 029 000 €

none

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.