Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Penal Reform International

Identifikačné číslo v Registri: 52399878813-67
Dátum registrácie: 22.5.2012 13:21:39

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 15.5.2014 13:26:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15.5.2014 12:44:10


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Penal Reform International
Skratka: PRI
Právna forma: Non-governmental association registered in the Netherlands, and UK company
Internetová stránka: http://www.penalreform.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Alison Hannah
Funkcia: Executive Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Andrea Huber
Funkcia: Policy Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Commercial St  60-62
E1 6LT London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 2072476515
Fax: (+44) 2073778711
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: PRI seeks to achieve penal reform by promoting:


•The development and implementation of international human rights instruments in relation to law enforcement and prison conditions
•The elimination of unfair and unethical discrimination in all penal measures
•The abolition of the death penalty
•The reduction of the use of imprisonment throughout the world
•The use of constructive non-custodial sanctions which support the social reintegration offenders whilst taking into account the interests of victims.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 36
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The following cross-regional projects were funded by the EU in the previous year:

Progressive Abolition of the death penalty and implementation of humane alternatives sanctions and
Strengthening institutions and building civil society capacity to combat torture in 9 CIS countries

There were smaller regional projects in the South Caucasus (1. Promotion of Modern concepts in the administration of Juvenile Justice in Armenia; 2) Civil Society contributing to the Humanization of Criminal Justice System; 3)Promoting criminal justice reforms in Georgia through the engagement of civil society). In Central Asia 1) Civil society oversight mechanisms fоr children and women detainees and 2) Actions for child protection — Violence against children. In Russia, Ukraine and Belarus 1) Towards abolition of the death penalty in Belarus and 2) Consolidation of civil society efforts to promote and protect the rights of children in conflict with the law in Russia

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Spravodlivosť a základných práv

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 300
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 4 619 670
z toho financovanie z verejných zdrojov: 4 262 351
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 1 259 117
- zo štátnych zdrojov: 2 174 952
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
UN bodies : 319 800
Trusts and foundations : 506 219
Publishing rights : 2 054
Interest : 209
z iných zdrojov: 357 319
- dary: 357 319
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.