Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Penal Reform International

Identifikačné číslo v Registri: 52399878813-67
Dátum registrácie: 22/05/2012 13:21:39

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 15/05/2014 13:26:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15/05/2014 12:44:10

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Penal Reform International

PRI

Non-governmental association registered in the Netherlands, and UK company

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Commercial St, 60-62
E1 6LT London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2072476515

(+44) 2073778711

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Alison Hannah

Executive Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Andrea Huber

Policy Director

    Ciele a poslanie

PRI seeks to achieve penal reform by promoting:


•The development and implementation of international human rights instruments in relation to law enforcement and prison conditions
•The elimination of unfair and unethical discrimination in all penal measures
•The abolition of the death penalty
•The reduction of the use of imprisonment throughout the world
•The use of constructive non-custodial sanctions which support the social reintegration offenders whilst taking into account the interests of victims.

svetovej

    Činnosti

The following cross-regional projects were funded by the EU in the previous year:

Progressive Abolition of the death penalty and implementation of humane alternatives sanctions and
Strengthening institutions and building civil society capacity to combat torture in 9 CIS countries

There were smaller regional projects in the South Caucasus (1. Promotion of Modern concepts in the administration of Juvenile Justice in Armenia; 2) Civil Society contributing to the Humanization of Criminal Justice System; 3)Promoting criminal justice reforms in Georgia through the engagement of civil society). In Central Asia 1) Civil society oversight mechanisms fоr children and women detainees and 2) Actions for child protection — Violence against children. In Russia, Ukraine and Belarus 1) Towards abolition of the death penalty in Belarus and 2) Consolidation of civil society efforts to promote and protect the rights of children in conflict with the law in Russia

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

36

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Spravodlivosť a základných práv

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

300

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

4 619 670 €

4 262 351 €

 €

1 259 117 €

2 174 952 €

 €

319 800 €

506 219 €

2 054 €

209 €

357 319 €

357 319 €

 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.