Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

European Rural Poultry Association

Identifikavimo numeris Registre: 5235485727-61
Registracijos data: 08.12.4 16.37.22

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.11.7 11.39.19
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.11.7 11.39.19


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: European Rural Poultry Association
Akronimas: ERPA
Teisinis statusas: Association
Svetainė: http://www.erpa-ruralpoultry.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Oscar BERLANDA
Pareigos: Président

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Marie Guyot
Pareigos: animatrice

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: rue du Faubourg Poissonnière  7
75009 Paris
PRANCŪZIJA
Telefono numeris: (+33) 1 82730699
Faksas: (+33) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: L’association ERPA a pour objet la mise en œuvre d'actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de l’Union Européenne pour :
- défendre, par tous moyens, soutenir et développer la production de volailles rurales au sein de l’Union européenne. Par « volailles rurales », on entend toute production avicole permettant le maintien d'une activité familiale s’inscrivant dans une agriculture paysanne. Cette défense se fera en soulignant notamment le lien social qu’elle maintient dans le tissu rural.
- défendre les modes d'élevage extensifs et familiaux, dont l'élevage de volailles en plein air
- représenter ses membres auprès des instances professionnelles et publiques européennes, notamment auprès de la Commission européenne
- informer ses adhérents, coordonner leurs actions et adopter des positions communes afin de favoriser cette défense et cette représentation au niveau européen
- et d'une manière générale, mettre en oeuvre toute action visant à favoriser la production et la commercialisation de volailles rurales et à prendre en compte leurs particularités dans l'établissement de la réglementation européenne et de la politique européenne agricole, économique et sanitaire.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


- suivi de la règlementation européenne en volailles / oeufs / qualité / sanitaire / hygiène / santé animale / bien-être animal / agriculture biologique
- participations aux comités consultatifs sur ce sujet
- défense des producteurs européens de volailles rurales

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Aplinka
  • Maisto sauga
  • Vartotojai
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.