Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

Tunnistenumero rekisterissä: 52346377041-06
Rekisteröintipäivä: 27.10.2011 15:47:08

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.10.2014 10:33:58
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.10.2014 11:59:33


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.
Lyhenne: BVE
Organisaation oikeudellinen muoto: e.V.
Internet-osoite: http://www.bve-online.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Christoph Minhoff
Tehtävä organisaatiossa: Hauptgeschäftsführer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Tobias Andres
Tehtävä organisaatiossa: Leiter Büro Brüssel

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Claire-Waldoff-Straße  7
10117 Berlin
SAKSA
Puhelinnumero: (+4930) 200786154
Faksinumero: (+4930) 200786254
Muita yhteystietoja: Büro Brüssel
Avenue des Nerviens 9-31
1040 Brüssel
BELGIEN

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie ist die wirtschaftspolitische Interessenvertretung der deutschen Lebensmittelhersteller.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Agrar-, Rohstoff-, Umwelt-, Energie-, Wettbewerbs-, Außenhandelspoltik.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Mitglied bei FoodDrinkEurope

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.