Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

Tunnusnumber registris: 52346377041-06
Registreerimise kuupäev: 27.10.11 15:47:08

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 17.10.14 10:33:58
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 9.10.14 11:59:33


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.
Akronüüm: BVE
Õiguslik vorm: e.V.
Veebisait: http://www.bve-online.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Christoph Minhoff
Ametikoht: Hauptgeschäftsführer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Tobias Andres
Ametikoht: Leiter Büro Brüssel

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 7 Claire-Waldoff-Straße 
10117 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+4930) 200786154
Faks: (+4930) 200786254
Muud kontaktandmed: Büro Brüssel
Avenue des Nerviens 9-31
1040 Brüssel
BELGIEN

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie ist die wirtschaftspolitische Interessenvertretung der deutschen Lebensmittelhersteller.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Tobias Andres 7.11.14 5.11.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Agrar-, Rohstoff-, Umwelt-, Energie-, Wettbewerbs-, Außenhandelspoltik.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Mitglied bei FoodDrinkEurope

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.