Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

Tunnusnumber registris: 52346377041-06
Registreerimise kuupäev: 27/10/2011 15:47:08

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/02/2015 10:53:16
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/02/2015 10:53:16
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

BVE

e.V.

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin
SAKSAMAA

(+4930) 200786154

    Juriidiliselt vastutav isik

Christoph Minhoff

Hauptgeschäftsführer

    ELi asjade eest vastutav isik

Tobias Andres

Leiter Büro Brüssel

    Eesmärgid ja ülesanded

Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie ist die wirtschaftspolitische Interessenvertretung der deutschen Lebensmittelhersteller.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Außenhandel, Umweltgesetzgebung, Wettbewerb


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Agrar-, Rohstoff-, Umwelt-, Energie-, Wettbewerbs-, Außenhandelspoltik.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 1  

1

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Tobias Andres 07/11/2014 05/11/2015

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

Mitglied bei FoodDrinkEurope

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.