Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 52346377041-06
Datum registrace: 27/10/2011 15:47:08

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 09/02/2015 10:53:16
Datum poslední roční aktualizace je: 09/02/2015 10:53:16
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 09/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

BVE

e.V.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin
NĚMECKO

(+4930) 200786154

    Osoba s právní odpovědností

pan  Christoph Minhoff

Hauptgeschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Tobias Andres

Leiter Büro Brüssel

    Cíle a úkoly

Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie ist die wirtschaftspolitische Interessenvertretung der deutschen Lebensmittelhersteller.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Außenhandel, Umweltgesetzgebung, Wettbewerb


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Agrar-, Rohstoff-, Umwelt-, Energie-, Wettbewerbs-, Außenhandelspoltik.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1  

1

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Tobias ANDRES 07/11/2014 05/11/2015

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Mitglied bei FoodDrinkEurope

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.