Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Österreichische Hoteliervereinigung - Austrian Hotel Association

Identifikationsnummer i registret: 52292916107-96
Registreringsdato: 28-06-11 12:49:31

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 30-06-14 10:26:46
Seneste årlige opdatering 30-06-14 10:26:46


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Österreichische Hoteliervereinigung - Austrian Hotel Association
Forkortelse: ÖHV
Retlig form: Verein (Association)
Websted: http://www.oehv.at

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Markus Gratzer
Stilling: General Secretary

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Martin Stanits
Stilling: Head of Public Affairs & PR

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Gottfried-von-Einem-Stiege  Hofburg
1010 Vienna
ØSTRIG
Telefonnr.: (+43) 15330952
Faxnummer: (+43) 4052584
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: The Austrian Hotel Association (ÖHV) has shaped the framework conditions for modern entrepreneurship as the voluntary and independent representative of the interests of Austria’s leading hotels since 1953. More than 1,200 member establishments generate a turnover of approx. EUR 3 billion more than 153,000 beds and about 40,000 employees.

ÖHV's goals are to bring forward Austrian and European tourism policy and to provide SME like hotels better framework conditions in fields like labour, taxes or infrastructure/mobility.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 5
Supplerende oplysninger: The number 5 contains 1 General Secretary and 2 other employees plus 2 honorary presidents.

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


COM(2010) 352, European Tourism Day 2010

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Energi
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Klima
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Regionalpolitik
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat
 • Uddannelse

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

The Budget comprises membership fees and earnings by "Touristik Service GmbH"

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.