Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

The Brussels Office s.p.r.l / Brusselkontoret

Identifikacijska številka v Registru: 52240973601-34
Datum registracije: 18/05/2010 13:45:17

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 02/04/2015 11:30:32
Datum zadnje letne spremembe: 02/04/2015 11:30:32
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 02/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

The Brussels Office s.p.r.l / Brusselkontoret

TBO

SPRL

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Poklicne svetovalne službe

    Kontaktni podatki

Rue du Trone, 61
B-1050 Brussels
BELGIJA

(+32) 473978760

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Paal Frisvold

Managing Director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Paal Frisvold

Managing Director

    Cilji in naloge

The Brussels Office s.a. is a public affairs agency specializing in the EU and the European Economic Area. We offer tailor-made training, intelligence and EU affairs management services to both private and public organizations.

Our mission is to strengthen our clients’ understanding of the EU, provide access to key decision makers and make our clients seen, heard and understood in Brussels

 • evropski
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

EU legislation and policy making on Energy, Climate, Transport, Research & Development

Public relations and communication with relevant actors, hereby arranging events, projects and publications


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Integrated consulting, competence building and EU public affairs services for public and private organisations. Specialized in EU/EEA-relations.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 3  

3

3

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Caroline PAUES 27/01/2015 23/01/2016
Paal Frisvold 09/01/2015 07/01/2016
Gülsüm Koc 11/02/2015 04/02/2016
Brianda Eva Bugge Mahrt Rosillo Daoiz 02/04/2015 31/10/2015

    Interesna področja

 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

>= 50.000 € in < 99.999 €

>= 100.000 € in < 499.999 €

 • Elkem
 • Yara Industrial
 • Yara Supply Trade
 • Statnett
 • Yara Downstream

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.