Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

The Brussels Office s.a. / Brusselkontoret AS

Identifikacijska številka v Registru: 52240973601-34
Datum registracije: 18.5.10 13:45:17

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 19.12.14 10:09:15
Datum zadnje letne spremembe: 19.5.14 11:27:10


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: The Brussels Office s.a. / Brusselkontoret AS
Kratica: TBO
Pravni status: s.a.
Spletna stran: http://www.thebrusselsoffice.eu

Oddelki

Oddelek: I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci
natančneje: Poklicne svetovalne službe

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Paal Frisvold
Položaj: Chairman of the board

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Paal Frisvold
Položaj: Chairman of the board

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Rue du Trone  61
B-1050 Brussels
BELGIJA
Telefon: (+32) 25025535
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: E-mail: post@thebrusselsoffice.eu

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The Brussels Office s.a. is a public affairs agency specializing in the EU and the European Economic Area. We offer tailor-made training, intelligence and EU affairs management services to both private and public organizations.

Our mission is to strengthen our clients’ understanding of the EU, provide access to key decision makers and make our clients seen, heard and understood in Brussels
Organizacija zastopa interese na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Paal Frisvold 28.1.14 22.1.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Integrated consulting, competence building and EU public affairs services for public and private organisations. Specialized in EU/EEA-relations.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Promet, ki ga je organizacija ustvarila z zastopanjem interesov strank pri evropskih institucijah:
>= 700000  € in < 800000  €

Stranke s prometom, ki je manjši od 50000 €.
 • Elkem AS
 • Arntzen de Besche
 • ECOHZ
 • DIFI - Agency for Public Management and eGovernment
 • SPBI
 • Government of The Republic of Macedonia, Secretariat for European Affairs
 • Hydro
 • Sargas
 • Spama
 • Sparebanken Hedmark
 • Oslo Kommune


Stranke s prometom, ki je večji ali enak 150000 € ter manjši od 200000 €.
 • Statnett SF


Stranke s prometom, ki je večji ali enak 250000 € ter manjši od 300000 €.
 • Yara International ASA

Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.