Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

The Brussels Office s.a. / Brusselkontoret AS

Numărul de identificare din Registru: 52240973601-34
Data înscrierii: 18.05.2010 13:45:17

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 28.05.2014 10:28:35
Data ultimei actualizări anuale: 19.05.2014 11:27:10


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: The Brussels Office s.a. / Brusselkontoret AS
Acronim: TBO
Statut juridic: s.a.
Site internet: http://www.thebrusselsoffice.eu

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Societăţi de consultanţă specializată

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnişoara  Ingrid Kylstad
Funcţie: Managing Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Ingrid Kylstad
Funcţie: Managing Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rue du Trone  61
B-1050 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 25025535
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: E-mail: post@thebrusselsoffice.eu

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The Brussels Office s.a. is a public affairs agency specializing in the EU and the European Economic Area. We offer tailor-made training, intelligence and EU affairs management services to both private and public organizations.

Our mission is to strengthen our clients’ understanding of the EU, provide access to key decision makers and make our clients seen, heard and understood in Brussels
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 6
Informații complementare: We count a total of 7 staff, however 1 person is solely engaged in an administrative function.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Paal Frisvold 28.01.2014 22.01.2015
Anna Maria Brunzell 03.06.2014 28.05.2015
Ingrid Kylstad 29.05.2014 27.05.2015
Benjamin Strandquist 08.02.2014 06.02.2015
Eric Derek Victor Birksten 03.06.2014 28.05.2015
Olav Øye 14.02.2014 23.01.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Integrated consulting, competence building and EU public affairs services for public and private organisations. Specialized in EU/EEA-relations.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Energie
 • Extindere
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Cellicha

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
>= 700000  € şi < 800000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • Elkem AS
 • Arntzen de Besche
 • ECOHZ
 • DIFI - Agency for Public Management and eGovernment
 • SPBI
 • Government of The Republic of Macedonia, Secretariat for European Affairs
 • Hydro
 • Sargas
 • Spama
 • Sparebanken Hedmark
 • Oslo Kommune


Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 150000 € şi mai mică de 200000 €.
 • Statnett SF


Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 250000 € şi mai mică de 300000 €.
 • Yara International ASA

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.