Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Provincie Utrecht

Id-nummer i registret: 52022129231-93
Registreringsdag: 2012-07-27 16:00:19

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-30 12:58:38
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-30 12:58:38


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Provincie Utrecht
Förkortning: Provincie Utrecht
Associationsform (rättslig ställning): Regional Authority
Webbplats: http://www.provincie-utrecht.nl

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå)

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Hans Goedhart
Befattning: General Director/Province Secretary

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: John Visbeen
Befattning: Head of Department

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Archimedeslaan  6
Box: 80300
3584 BA UTRECHT
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+31-30) 2589111
Fax: (+31-30) 2582452
Andra adressuppgifter: Brussels office:

House of the Dutch Provinces
Rue Trêves 59-61
B-1040 Brussels
Tel. +32-2 737 9953 (direct line)
Fax +32-2 737 9961
Web: http://www.nl-prov.eu

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The provincie of Utrecht is one of the 12 Dutch Provinces being the sub-national level in the Netherlands. All Dutch Provinces have a common representation at the EU in Brussels: the House of the Dutch Provinces.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar: The Province of Utrecht is representated in Brussels by:

Joanne Swets

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


EU-funding programmes (EU Structural Funds and Rural Development Fund) and implementation and enforcement of EU Environmental law and policy.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Miljö
 • Regionalpolitik

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 675
Antal medlemsorganisationer: 2
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Interprovinciaal Overleg (12 Medlemmar)
 • Huis van de Nederlandse Provincies (13 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • NEDERLÄNDERNA

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
The Province of Utrecht is Member of the International Non Profit Organisation:

The House of the Dutch Provinces
Rue Trêves 59-61
B-1040 Brussels
web: http://www.nl-prov.eu

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 435 000 000
därav offentlig finansiering: 435 000 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor: 435 000 000
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.