Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Provincie Utrecht

Id-nummer i registret: 52022129231-93
Registreringsdag: 27/07/2012 16:00:19

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 30/06/2014 12:58:38
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 30/06/2014 12:58:38

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

Regional Authority

    Val av sektion

VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå)

    Adressuppgifter

Archimedeslaan, 6
Box: 80300
3584 BA UTRECHT
NEDERLÄNDERNA

(+31-30) 2589111

(+31-30) 2582452

Brussels office:

House of the Dutch Provinces
Rue Trêves 59-61
B-1040 Brussels
Tel. +32-2 737 9953 (direct line)
Fax +32-2 737 9961
Web: http://www.nl-prov.eu

    Juridiskt ansvarig

Hans Goedhart

General Director/Province Secretary

    Person med ansvar för EU-kontakterna

John Visbeen

Head of Department

    Mål och uppdrag

The provincie of Utrecht is one of the 12 Dutch Provinces being the sub-national level in the Netherlands. All Dutch Provinces have a common representation at the EU in Brussels: the House of the Dutch Provinces.

regional/lokal nivå

    Verksamhet

EU-funding programmes (EU Structural Funds and Rural Development Fund) and implementation and enforcement of EU Environmental law and policy.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

1

The Province of Utrecht is representated in Brussels by:

Joanne Swets

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Miljö
  • Regionalpolitik

    Medlemskap

675

Interprovinciaal Overleg(12),
Huis van de Nederlandse Provincies(13)

  • NEDERLÄNDERNA

The Province of Utrecht is Member of the International Non Profit Organisation:

The House of the Dutch Provinces
Rue Trêves 59-61
B-1040 Brussels
web: http://www.nl-prov.eu

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

435 000 000 €

435 000 000 €

 €

 €

 €

435 000 000 €

 €

 €

 €

>= 50 000  € och < 100 000  €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.