Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Provincie Utrecht

Id-nummer i registret: 52022129231-93
Registreringsdag: 27/07/2012 16:00:19

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 10/02/2015 11:14:06
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 10/02/2015 11:14:06
Sista dag för nästa uppdatering är den: 10/02/2017

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

Regional Authority

    Val av sektion

VI - Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Regionala strukturer

    Adressuppgifter

Archimedeslaan, 6
Box: 80300
3584 BA UTRECHT
NEDERLÄNDERNA

(+31-30)2589111

Trierstraat 59-61
1040BE Brussel
BELGIEN

(+32)27379953

    Juridiskt ansvarig

Hans Goedhart

General Director/Province Secretary

    Person med ansvar för EU-kontakterna

John Visbeen

Head of Department

    Mål och uppdrag

The provincie of Utrecht is one of the 12 Dutch Provinces being the sub-national level in the Netherlands. All Dutch Provinces have a common representation at the EU in Brussels: the House of the Dutch Provinces.

regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Regional policy, air quality policy, EU2020 strategy, Horizon 2020, climate and energy policy, industry policy


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

EU-funding programmes (EU Structural Funds and Rural Development Fund) and implementation and enforcement of EU Environmental law and policy.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1  

1

1

The Province of Utrecht is representated in Brussels by:

Joanne Swets

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Miljö
  • Regionalpolitik

    Medlemskap

675

Interprovinciaal Overleg(12),
Huis van de Nederlandse Provincies(13)

  • NEDERLÄNDERNA

The Province of Utrecht is Member of the International Non Profit Organisation:

The House of the Dutch Provinces
Rue Trêves 59-61
B-1040 Brussels
web: http://www.nl-prov.eu

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

435 000 000 €

435 000 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

435 000 000 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.