Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

ACT Alliance Advocacy to the European Union

Identifikační číslo v rejstříku: 5189768701-12
Datum registrace: 01/12/2008 16:53:56

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/04/2015 17:20:13
Datum poslední roční aktualizace je: 27/04/2015 17:10:31
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

ACT Alliance Advocacy to the European Union

ACT Alliance EU

asbl

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Boulevard Charlemagne, 28
1000 Brussels
BELGIE

(+32) 22345660

    Osoba s právní odpovědností

pan  Floris Faber

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Floris Faber

Director

    Cíle a úkoly

The mandate of ACT Alliance EU (formerly APRODEV) is to influence EU policy and practice regarding human development policies and related issues that seek to provide benefits to and improvements in the lives of people in poverty around the world through the collaboration between its members.
The activities of the ACT Alliance EU include the representation of the interests of its Members with the European Union, including the European Commission, the Council of Ministers and the European Parliament, as well as to carry out all activities directly or indirectly related with these interests and likely to promote them. In particular it engages in joint advocacy activities towards the European Union on development and humanitarian policies and related issues.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Development:
Agenda for Change and subsequent development policy files on:
A. Social protection
B. Role of Civil Society
C. Role of Private Sector
D. Food and nutrition security
EU position in UN process on post 2015 framework & Sustainable Development Goals

Agriculture:
Review of the CAP
EU seeds and plant reproductive material laws reform

Climate change:
EU 2030 framework for Climate & Energy policies

Budget:

2013-2020 Multi-annual Financial Framework and external action instruments regulations

Trade:

EU association agreement with Central America

Economic Partnership Agreements negotiations with African, Caribbean & Pacific countries.

EU Gender Action Plan
EU Toolkit on the Rights based approach in Development
UNFCCC COP 15-21


 

Ne

EU Trade Civil Society Dialogue
CAP Advisory Group on International Aspects of Agriculture
Domestic Advisory Group of the EU Korea Free Trade Agreement

Ne

Ne

Ne

Lobbying and advocacy activities concentrate on the following EU policy domains:
- Development
- Trade
- Budget
- Agriculture
- Gender policies as these relate to development related policies
- Climate change
- Security and Development
- ENPI
- Enlargement
- Central America
- Middle East

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 7   75%: 2   50%: 1  

10

9

The following staff persons have worked in these areas:
Floris Faber (Director)
Susie Wilkinson (Office Manager)
Karine Sohet (Senior Policy Officer EU Development Policies)
Karin Ulmer (Senior Policy Officer Trade and Gender)
Agnes Bertrand (Senior Policy Officer Middle East)
Esther Martinez (Junior Policy Officer Middle East)
Estela Julieta Gonzalez (Senior Policy Officer Central America)
Bruno Nicostrate (Policy Officer Climate Change and Development)
Adrian Tunon Jimenez (Junior Policy Officer Central America)
Sophie Huguenet (EC project Officer)

Of the staff, Esther Martinez did an internship in the European Commission. None of the other staff has previously worked in one of the EU institutions.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Estela Julieta GONZÁLEZ 03/09/2015 31/08/2016
Agnès BERTRAND 15/11/2014 13/11/2015
Bruno NICOSTRATE 04/11/2014 31/10/2015
Floris FABER 27/08/2015 26/08/2016
Adrián TUÑÓN JIMÉNEZ 30/09/2015 28/09/2016
Esther MARTÍNEZ GONZÁLEZ 21/06/2015 18/06/2016

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnější vztahy
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova

    Členství a příslušnost

0

Members
Bread for All
Bread for the World
Christian Aid
Church of Sweden
Dan Church Aid
Diakonia (Sweden)
EAEZ (Austria)
Finn Church Aid
Hungarian Interchurch Aid
ICCO
Icelandic Church Aid
Kerk in Actie
Norwegian Church Aid
Swiss Church Aid
Observers
World Council of Churches
Lutheran World Federation

 • DÁNSKO
 • FINSKO
 • IRSKO
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • RAKOUSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO
 • ISLAND
 • NORSKO
 • ŠVÝCARSKO

CONCORD
Action by Churches Together(ACT)Alliance
Climate Action Network- Europe
Human Rights and Democracy Network

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 800 000 € a < 899 999 €

908 085 €

 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

908 085 €

908 085 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.