Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

APRODEV

Identifikační číslo v rejstříku: 5189768701-12
Datum registrace: 01/12/2008 16:53:56

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 18/11/2014 12:22:45
Datum poslední roční aktualizace je: 18/11/2014 12:17:41

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

APRODEV

APRODEV

asbl

    Oddíl Registrace

III – Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Boulevard Charlemagne, 28
1000 Brussels
BELGIE

(+0032) 22345660

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Floris Faber

General Secretary

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Floris Faber

General Secretary

    Cíle a úkoly

The mandate of APRODEV is to promote sustainable human development polices through the collaboration between development organisations located in different European countries. According to the Statutes:
1. The activities of APRODEV include the representation of the interests of its Members with the European Union and its bodies, including the European Commission, the Council of Ministers and the European Parliament as well as to carry out all activities directly or indirectly related with these interests and likely to promote them, all this in the widest sense of the word.
2. APRODEV will pursue its objectives by, inter alia, carrying out lobby and advocacy activities vis-à-vis bodies of the European Union.


APRODEV is committed to transparency about EU interest representation. APRODEV believes that this register fails basic transparency standards and that it does not provide EU lobbying transparency. When registering, we have therefore chosen to give all relevant information that we consider necessary for lobbying transparency. A credible EU lobbying transparency register should include names of individual lobbyists and the issues they are trying to influence, provide precise and comparable financial information on lobbying, and have effective sanctions to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed.
Our registration is based on the guidelines for transparent registration developed by the Civil Society Contact Group and ALTER-EU (www.act4europe.org/register).

evropské

    Činnosti

Lobbying and advocacy activities concentrate on the following EU policy domains:
- Development
- Trade
- Budget
- Agriculture
- Gender policies as these relate to development related policies
- Climate change
- Security and Development
- ENPI
- Enlargement
- Central America
- Middle East

The following staff persons have worked in these areas:
Floris Faber (General Secretary)
Susie Wilkinson (Office Manager)
Karine Sohet (Policy Officer EU Development Policies)
Karin Ulmer (Policy Officer Trade and Gender)
Agnes Bertrand (Policy Officer Middle East)
Esther Martinez (Junior Policy Officer Middle East)
Estela Julieta Gonzalez (Policy Officer Central America)
Bruno Nicostrate (Policy Officer Climate Change and Development)
Adrian Tunon Jimenez (Junior Policy Officer Central America)
Sophie Huguenet (EC project Officer)

Of the staff, Esther Martinez did an internship in the European Commission. None of the other staff has previously worked in one of the EU institutions.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

10

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Agnès Bertrand 15/11/2014 13/11/2015
Karine SOHET 19/09/2014 17/09/2015
Sophie Huguenet 01/08/2014 30/07/2015
Estela Julieta González 07/08/2014 05/08/2015
Adrián Tuñón Jiménez 27/09/2014 25/09/2015
Bruno Nicostrate 04/11/2014 31/10/2015

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnější vztahy
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova

    Členství a příslušnost

0

 • DÁNSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • RAKOUSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO
 • ISLAND
 • NORSKO
 • ŠVÝCARSKO

CONCORD
World Council of Churches
Lutheran World Federation
Ecumenical Advocacy Alliance
Action by Churches Together(ACT)Alliance
Climate Action Network- Europe

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

782 286 €

 €

 €

 €

 €

 €

782 286 €

 €

782 286 €

>= 800 000  € a < 900 000  €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.