Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

APRODEV

Identifikační číslo v rejstříku: 5189768701-12
Datum registrace: 1.12.08 16:53:56

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 18.11.14 12:22:45
Datum poslední roční aktualizace je 18.11.14 12:17:41


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: APRODEV
Zkratka: APRODEV
Právní forma asbl
Internetové stránky: http://www.aprodev.eu

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Floris Faber
Funkce: General Secretary

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Floris Faber
Funkce: General Secretary

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Boulevard Charlemagne  28
1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+0032) 22345660
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The mandate of APRODEV is to promote sustainable human development polices through the collaboration between development organisations located in different European countries. According to the Statutes:
1. The activities of APRODEV include the representation of the interests of its Members with the European Union and its bodies, including the European Commission, the Council of Ministers and the European Parliament as well as to carry out all activities directly or indirectly related with these interests and likely to promote them, all this in the widest sense of the word.
2. APRODEV will pursue its objectives by, inter alia, carrying out lobby and advocacy activities vis-à-vis bodies of the European Union.


APRODEV is committed to transparency about EU interest representation. APRODEV believes that this register fails basic transparency standards and that it does not provide EU lobbying transparency. When registering, we have therefore chosen to give all relevant information that we consider necessary for lobbying transparency. A credible EU lobbying transparency register should include names of individual lobbyists and the issues they are trying to influence, provide precise and comparable financial information on lobbying, and have effective sanctions to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed.
Our registration is based on the guidelines for transparent registration developed by the Civil Society Contact Group and ALTER-EU (www.act4europe.org/register).
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 10
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Agnès Bertrand 15.11.14 13.11.15
Floris Faber 28.2.14 26.2.15
Bruno Nicostrate 4.11.14 31.10.15
Karine SOHET 19.9.14 17.9.15
Sophie Huguenet 1.8.14 30.7.15
Estela Julieta González 7.8.14 5.8.15
Adrián Tuñón Jiménez 27.9.14 25.9.15
Karin Ulmer 22.3.14 20.3.15
Esther Martínez González 27.9.14 25.3.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Lobbying and advocacy activities concentrate on the following EU policy domains:
- Development
- Trade
- Budget
- Agriculture
- Gender policies as these relate to development related policies
- Climate change
- Security and Development
- ENPI
- Enlargement
- Central America
- Middle East

The following staff persons have worked in these areas:
Floris Faber (General Secretary)
Susie Wilkinson (Office Manager)
Karine Sohet (Policy Officer EU Development Policies)
Karin Ulmer (Policy Officer Trade and Gender)
Agnes Bertrand (Policy Officer Middle East)
Esther Martinez (Junior Policy Officer Middle East)
Estela Julieta Gonzalez (Policy Officer Central America)
Bruno Nicostrate (Policy Officer Climate Change and Development)
Adrian Tunon Jimenez (Junior Policy Officer Central America)
Sophie Huguenet (EC project Officer)

Of the staff, Esther Martinez did an internship in the European Commission. None of the other staff has previously worked in one of the EU institutions.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnější vztahy
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • DÁNSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • RAKOUSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • ISLAND
 • NORSKO
 • ŠVÝCARSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
CONCORD
World Council of Churches
Lutheran World Federation
Ecumenical Advocacy Alliance
Action by Churches Together(ACT)Alliance
Climate Action Network- Europe

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 782 286
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 782 286
- dary:
- členské příspěvky: 782 286
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 800000  € a < 900000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.