Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association

Id-nummer i registret: 51894741860-19
Registreringsdag: 19/06/2009 11:37:11

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 19/05/2015 15:21:52
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/04/2015 18:15:12
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association

NVB

Vereniging / Association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Gustav Mahlerplein, 29-35
1082 MS Amsterdam
NEDERLÄNDERNA

(+31) 20 550 28 88

Rondpoint Schuman 9
Box: 1040
 Brussel
BELGIEN

(+32) 22309222

    Juridiskt ansvarig

Eelco Dubbeling

Algemeen directeur / CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Martijn Vliegenthart

Adviseur Europese zaken

    Mål och uppdrag

The Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) was founded in 1989. The Nederlandse Vereniging van Banken is the representative voice of the Dutch banking community with over 90 member firms, large and small, domestic and international, carrying out business in the Dutch market and overseas. At the European level the Association is a member of the European Banking Federation and has an office in Brussels to position the Dutch banking sector in the European policy formation and legislative processes. The NVB strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands, whilst working towards wider single market aims in Europe.


More information:
www.nvb.nl

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

The mains dossiers that the Nederlandse Vereniging van Banken is following in Brussels are the Regulation on Bank Structural Reform and the initiatives relating to the Capital Markets Union.

The Netherlandse Vereniging van Banken is closely monitoring the implementation of regulation, i.e. Level II measures.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Mission statement
The Dutch Banking Association strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands. Representing the common interests of the banking sector, it strives towards the effective operation of market forces whilst taking into account the interests of its interlocutors.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1   25%: 8

9

3

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Martijn VLIEGENTHART 01/08/2015 30/07/2016

    Intresseområden

  • Allmänna och institutionella frågor
  • Ekonomi och finans
  • Inre marknaden
  • Konkurrens
  • Konsumentfrågor
  • Skattepolitik
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Utrikes- och säkerhetspolitik

    Medlemskap

Netwerken: Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

European Banking Federation and EPFSF.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  01/2014

>= 700 000 € och < 799 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

The estimated costs declared above include the percentage of the annual membership fee to the European Banking Federation (EBF) that the EBF dedicates to activities covered by the EU Transparency Register.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.