Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association

Id-nummer i registret: 51894741860-19
Registreringsdag: 19/06/2009 11:37:11

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 09/09/2014 17:03:59
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 11/06/2014 14:46:22

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association

NVB

Vereniging / Association

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Gustav Mahlerplein, 29-35
1082 MS Amsterdam
NEDERLÄNDERNA

(+31) 20 550 28 88

(+) 

Office Brussels:
Robert Schumanplein 9 (6th floor)
B-1040 Brussels
Belgium
T: (+32)2 230 92 22

Office Den Haag:
Lange Voorhout 52
2514 EG Den Haag
The Netherlands
T: (+31 70 362 77 25

    Juridiskt ansvarig

Eelco Dubbeling

Algemeen directeur / CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Martijn Vliegenthart

Adviseur Europese zaken

    Mål och uppdrag

Mission statement
The Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands. Representing the common interests of the banking sector, it strives towards the effective operation of market forces whilst taking into account the interests of its interlocutors.

Tasks
There are many subjects that transcend the importance of individual banks. The diversity of interlocutors, the great European importance and the constantly changing landscape in which the banking industry operates require a combination of forces. This is why the Dutch Banking Association consults with the regulatory authorities, the Dutch government and many social organisations and interest groups. Collective bargaining on behalf of the banking sector is also part of the portfolio. To represent the banks’ interest at the European level, The Dutch Banking Association is a member of the Banking Federation of the European Union.

More information:
www.nvb.nl

Europeiska

    Verksamhet

Mission statement
The Dutch Banking Association strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands. Representing the common interests of the banking sector, it strives towards the effective operation of market forces whilst taking into account the interests of its interlocutors.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Martijn Vliegenthart 05/08/2014 03/08/2015

    Intresseområden

  • Allmänna och institutionella frågor
  • Ekonomi och finans
  • Inre marknaden
  • Konkurrens
  • Konsumentfrågor
  • Skattepolitik
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Utrikes- och säkerhetspolitik

    Medlemskap

Netwerken: Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

European Banking Federation, International Banking Federation, ECBS, Mortgage Federation, European Payment Council, Centre for European Policy Studies, ECB, HFC.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  01/2014

90 000 €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.