Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association

Tunnusnumber registris: 51894741860-19
Registreerimise kuupäev: 19.06.09 11:37:11

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.09.14 17:03:59
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11.06.14 14:46:22


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association
Akronüüm: NVB
Õiguslik vorm: Vereniging / Association
Veebisait: http://www.nvb.nl

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Eelco Dubbeling
Ametikoht: Algemeen directeur / CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Martijn Vliegenthart
Ametikoht: Adviseur Europese zaken

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 29-35 Gustav Mahlerplein 
1082 MS Amsterdam
MADALMAAD
Telefoninumber: (+31) 20 550 28 88
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Office Brussels:
Robert Schumanplein 9 (6th floor)
B-1040 Brussels
Belgium
T: (+32)2 230 92 22

Office Den Haag:
Lange Voorhout 52
2514 EG Den Haag
The Netherlands
T: (+31 70 362 77 25

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Mission statement
The Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands. Representing the common interests of the banking sector, it strives towards the effective operation of market forces whilst taking into account the interests of its interlocutors.

Tasks
There are many subjects that transcend the importance of individual banks. The diversity of interlocutors, the great European importance and the constantly changing landscape in which the banking industry operates require a combination of forces. This is why the Dutch Banking Association consults with the regulatory authorities, the Dutch government and many social organisations and interest groups. Collective bargaining on behalf of the banking sector is also part of the portfolio. To represent the banks’ interest at the European level, The Dutch Banking Association is a member of the Banking Federation of the European Union.

More information:
www.nvb.nl
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Martijn Vliegenthart 5.08.14 3.08.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Mission statement
The Dutch Banking Association strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands. Representing the common interests of the banking sector, it strives towards the effective operation of market forces whilst taking into account the interests of its interlocutors.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Netwerken: Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

European Banking Federation, International Banking Federation, ECBS, Mortgage Federation, European Payment Council, Centre for European Policy Studies, ECB, HFC.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 01/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 90 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.