Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association

Identifikační číslo v rejstříku: 51894741860-19
Datum registrace: 19/06/2009 11:37:11

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 19/05/2015 15:21:52
Datum poslední roční aktualizace je: 27/04/2015 18:15:12
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association

NVB

Vereniging / Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Gustav Mahlerplein, 29-35
1082 MS Amsterdam
NIZOZEMSKO

(+31) 20 550 28 88

Rondpoint Schuman 9
Poštovní přihrádka: 1040
 Brussel
BELGIE

(+32) 22309222

    Osoba s právní odpovědností

pan  Eelco Dubbeling

Algemeen directeur / CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Martijn Vliegenthart

Adviseur Europese zaken

    Cíle a úkoly

The Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) was founded in 1989. The Nederlandse Vereniging van Banken is the representative voice of the Dutch banking community with over 90 member firms, large and small, domestic and international, carrying out business in the Dutch market and overseas. At the European level the Association is a member of the European Banking Federation and has an office in Brussels to position the Dutch banking sector in the European policy formation and legislative processes. The NVB strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands, whilst working towards wider single market aims in Europe.


More information:
www.nvb.nl

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

The mains dossiers that the Nederlandse Vereniging van Banken is following in Brussels are the Regulation on Bank Structural Reform and the initiatives relating to the Capital Markets Union.

The Netherlandse Vereniging van Banken is closely monitoring the implementation of regulation, i.e. Level II measures.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Mission statement
The Dutch Banking Association strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands. Representing the common interests of the banking sector, it strives towards the effective operation of market forces whilst taking into account the interests of its interlocutors.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   25%: 8

9

3

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Martijn Vliegenthart 05/08/2014 03/08/2015

    Oblasti zájmu

  • Daně
  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Obecné a institucionální záležitosti
  • Ochrana spotřebitele
  • Vnitřní trh
  • Zahraniční a bezpečnostní politika
  • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

Netwerken: Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

European Banking Federation and EPFSF.

    Finanční údaje

01/2013  -  01/2014

>= 700 000 € a < 799 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

The estimated costs declared above include the percentage of the annual membership fee to the European Banking Federation (EBF) that the EBF dedicates to activities covered by the EU Transparency Register.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.