Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association

Identifikační číslo v rejstříku: 51894741860-19
Datum registrace: 19.6.09 11:37:11

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 9.9.14 17:03:59
Datum poslední roční aktualizace je 11.6.14 14:46:22


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association
Zkratka: NVB
Právní forma Vereniging / Association
Internetové stránky: http://www.nvb.nl

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Eelco Dubbeling
Funkce: Algemeen directeur / CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Martijn Vliegenthart
Funkce: Adviseur Europese zaken

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Gustav Mahlerplein  29-35
1082 MS Amsterdam
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31) 20 550 28 88
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Office Brussels:
Robert Schumanplein 9 (6th floor)
B-1040 Brussels
Belgium
T: (+32)2 230 92 22

Office Den Haag:
Lange Voorhout 52
2514 EG Den Haag
The Netherlands
T: (+31 70 362 77 25

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Mission statement
The Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands. Representing the common interests of the banking sector, it strives towards the effective operation of market forces whilst taking into account the interests of its interlocutors.

Tasks
There are many subjects that transcend the importance of individual banks. The diversity of interlocutors, the great European importance and the constantly changing landscape in which the banking industry operates require a combination of forces. This is why the Dutch Banking Association consults with the regulatory authorities, the Dutch government and many social organisations and interest groups. Collective bargaining on behalf of the banking sector is also part of the portfolio. To represent the banks’ interest at the European level, The Dutch Banking Association is a member of the Banking Federation of the European Union.

More information:
www.nvb.nl
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Martijn Vliegenthart 5.8.14 3.8.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Mission statement
The Dutch Banking Association strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands. Representing the common interests of the banking sector, it strives towards the effective operation of market forces whilst taking into account the interests of its interlocutors.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Vnitřní trh
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Netwerken: Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

European Banking Federation, International Banking Federation, ECBS, Mortgage Federation, European Payment Council, Centre for European Policy Studies, ECB, HFC.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 01/2014
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 90 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.