Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association

Identifikační číslo v rejstříku: 51894741860-19
Datum registrace: 19/06/2009 11:37:11

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 09/09/2014 17:03:59
Datum poslední roční aktualizace je: 11/06/2014 14:46:22

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association

NVB

Vereniging / Association

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Gustav Mahlerplein, 29-35
1082 MS Amsterdam
NIZOZEMSKO

(+31) 20 550 28 88

(+) 

Office Brussels:
Robert Schumanplein 9 (6th floor)
B-1040 Brussels
Belgium
T: (+32)2 230 92 22

Office Den Haag:
Lange Voorhout 52
2514 EG Den Haag
The Netherlands
T: (+31 70 362 77 25

    Osoba s právní odpovědností

pan  Eelco Dubbeling

Algemeen directeur / CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Martijn Vliegenthart

Adviseur Europese zaken

    Cíle a úkoly

Mission statement
The Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands. Representing the common interests of the banking sector, it strives towards the effective operation of market forces whilst taking into account the interests of its interlocutors.

Tasks
There are many subjects that transcend the importance of individual banks. The diversity of interlocutors, the great European importance and the constantly changing landscape in which the banking industry operates require a combination of forces. This is why the Dutch Banking Association consults with the regulatory authorities, the Dutch government and many social organisations and interest groups. Collective bargaining on behalf of the banking sector is also part of the portfolio. To represent the banks’ interest at the European level, The Dutch Banking Association is a member of the Banking Federation of the European Union.

More information:
www.nvb.nl

evropské

    Činnosti

Mission statement
The Dutch Banking Association strives towards a strong, healthy and internationally competitive banking industry in the Netherlands. Representing the common interests of the banking sector, it strives towards the effective operation of market forces whilst taking into account the interests of its interlocutors.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Martijn Vliegenthart 05/08/2014 03/08/2015

    Oblasti zájmu

  • Daně
  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Obecné a institucionální záležitosti
  • Ochrana spotřebitele
  • Vnitřní trh
  • Zahraniční a bezpečnostní politika
  • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

Netwerken: Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

European Banking Federation, International Banking Federation, ECBS, Mortgage Federation, European Payment Council, Centre for European Policy Studies, ECB, HFC.

    Finanční údaje

01/2013  -  01/2014

90 000 €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.