Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Legambiente Onlus

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 51844192809-38
Data Reġistrazzjoni: 16/12/2009 17:18:38

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 21/11/2013 13:28:49
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 21/11/2013 13:28:49


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Legambiente Onlus
Akronimu: Legambiente
Statut legali: Associazione riconosciuta
Websajt: http://www.legambiente.it

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Luigi Vittorio Cogliati Dezza
Kariga: Presidente

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Maurantonio Albrizio
Kariga: Direttore Ufficio Europeo

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 403 Salaria 
Roma 00199
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 06862681
Numru tal-faks: (+39) 0686218474
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Ufficio Europeo Legambiente
Rue Philippe Le Bon, 46
1000 - Bruxelles

Tel.: +32 (0)2 280 64 16

email: legambiente@skynet.be

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Legambiente, nata nel 1980, è oggi l'associazione ambientalista italiana più diffusa sul territorio: oltre 1000 gruppi locali, 20 comitati regionali, più di 115.000 tra soci e sostenitori.
La storia di Legambiente è legata a grandi valori condivisi e condivisibili, come il desiderio di un mondo diverso, la scelta pacifista e nonviolenta, i valori di democrazia e libertà, solidarietà, giustizia e coesione sociale, modernità fondata sugli interessi generali a cominciare dall'ambiente.
Legambiente è un'associazione completamente apartitica, aperta ai cittadini di tutte le convinzioni politiche e religiose e si finanzia grazie ai contributi volontari di soci e sostenitori.
È riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come associazione d'interesse ambientale; fa parte dello European Environmental Bureau (EEB), l'organismo che raccoglie tutte le principali associazioni ambientaliste europee, e della Iucn (The World Conservation Union). È riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come ONG di sviluppo
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 25
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Maurantonio ALBRIZIO 18/09/2014 16/09/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


L'Ufficio Europeo di Legambiente ha seguito i principali dossier riguardanti l'ambiente, i rifiuti, l'energia, il clima, l'agricoltura, i trasporti e le politiche regionali e di bilancio.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Għajnuna umanitarja
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel
 • Trasport
 • Żgħażagħ

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 110,000
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • Il-GREĊJA
 • L-ITALJA
 • SPANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
È riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come associazione d'interesse ambientale; e fa parte dei seguenti network: European Environmental Bureau (EEB), Climate Action Netework-Europe (CAN-E), IUCN (The World Conservation Union) e FLARE Network.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Baġit globali: 5,653,196
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 1,377,389
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet: 359,448
- minn sors nazzjonali: 923,352
- minn sors infranazzjonali: 94,589
minn sorsi oħrajn: 4,275,807
- donazzjonijiet: 119,136
- miżati tal-membri: 877,548
contributi privati : 598,000
attività accessoria : 2,681,123
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.