Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Volvo AB

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 51773601133-57
Data Reġistrazzjoni: 12/02/2009 14:49:24

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 23/01/2014 13:52:58
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 23/01/2014 13:52:58


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Volvo AB
Akronimu: Volvo
Statut legali: Company Limited by Shares
Websajt: http://www.volvo.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Olof Persson
Kariga: President & Chief Executive Officer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Frédérique Biston
Kariga: Senior Vice President

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 00 Volvo Amazonvägen, Torslanda 
Gothenburg 40508
L-IŻVEZJA
Numru tat-telefon: (+46) 31660000
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Volvo Group Representation EU
Nordic House
Rue du Luxembourg 03 - 1000 Brussels
Tel: 02 482 58 70

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Volvo Group is one of the world’s leading
manufacturers of trucks, buses, construction equipment
and marine and industrial engines. The Group also provides
complete solutions for financing and service. The Volvo
Group employs about 115,000 people, has production
facilities in 18 countries and sells its products in more than 190 markets.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Frédérique BISTON 10/01/2014 08/01/2015
Karl Johan PIHL 14/01/2014 10/01/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


TEN-T Guidelines
Connecting Europe Facility
Alternative Fuels Infrastructure Directive
Weights & Dimensions Directive
Horizon 2020
eCall
Noise emissions regulation
Tachograph regulation
Roadworthiness package

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Volvo Group is, via its different Business Areas, a member
of ACEA, EUROMOT, CECE, and other industry related
associations such as the Confederation of Swedish
Enterprise and also participate to think-tanks like ERT,
Business Europe, CEPS, European Forum for Manufacturing (EFM), AECA, EMS Forum, European Transport Safety Council (ETSC), Forum for the Automobile and the society (FAS), Sällskapet för politik och näringsliv(SPN).

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 11/2012 - 11/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 350000  € et < 400000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The declared costs are the budget allocated to activities falling under the scope of the Transparency Register

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.