Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Volvo AB

Identitātes numurs Reģistrā: 51773601133-57
Reģistrācijas datums: 12/02/2009 14:49:24

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 13/03/2017 15:54:38
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13/03/2017 15:54:38
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 13/03/2018

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Volvo AB

Volvo

Company Limited by Shares

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Uzņēmumi un koncerni

    Kontaktinformācija

Gropegårdsgatan 2, Lundby.
Gothenburg 40508
ZVIEDRIJA

(+46)31 66 51 70

Rue du Luxembourgstraat, 3
Brussels 1000
BEĻĢIJA

(+32)024825875

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Martin Lundstedt

President & Chief Executive Officer

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Frédérique Biston

Senior Vice President

    Mērķi un uzdevumi

The Volvo Group is one of the world’s leading
manufacturers of trucks, buses, construction equipment
and marine and industrial engines. The Group also provides
complete solutions for financing and service. The Volvo
Group employs about 110,000 people, has production
facilities in 19 countries and sells its products in more than 190 markets.

pasaules līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Review of the Type-Approval regulation 2007/46 EC
Urban Mobility
CO2 emissions from HDV
Road package
ITS - connectivity
Road charging, Eurovignette
Review of the GRS regulation
Circular Economy
Data Protection
Data access, data economy
GEAR 2030
CPC Directive

European Transport Forum
Volvo Group Innovation Summit
Performance in Road safety index (PIN) programme in cooperation with ETSC


 

High level group on Research & Innovation policies

C-ITS Platform
Sub-group on advanced biofuels of the Sustainable Transport Forum

European Forum for Manufacturing
European Logistics Platform
Kangaroo Group

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 3  

3

3

Head of Office; deputy Head of Office and Communication Director.

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Frédérique BISTON 25/01/2017 23/01/2018
Karl Johan PIHL 24/02/2017 22/02/2018

    Interešu jomas

 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Klimata politika
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Ārējie sakari

    Dalība organizācijās

Volvo Group is, via its different Business Areas, a member of ACEA, EUCAR, FEBIAC, EUROMOT, CECE, AECA (American European Community Association) and involved in other industry-related associations such as the Confederation of Swedish Enterprises, the Assembly of European Regions, IRU, European Forum for Manufacturing (EFM), Business Europe and also participates to think-tanks like CEPS, Sällskapet för politik och näringsliv (SPN) and collaborates with NGOs like European Transport Safety Council (ETSC).

    Finansiālie dati

01/2016  -  01/2017

>= 400 000 € un < 499 999 €

 €

1 522 100 €

EC R&D Framework Programme

The declared costs are the budget allocated to activities falling under the scope of the Transparency Register to the best of our knowledge

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Volvo Code of Conduct UN Global Compact