Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Volvo AB

Identitātes numurs Reģistrā: 51773601133-57
Reģistrācijas datums: 09.12.2 14:49:24

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.23.1 13:52:58
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.23.1 13:52:58


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Volvo AB
Akronīms: Volvo
Juridiskais statuss: Company Limited by Shares
Tīmekļa vietne: http://www.volvo.com

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Uzņēmumi un koncerni

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Olof Persson
Amats President & Chief Executive Officer

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Frédérique Biston
Amats Senior Vice President

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Volvo Amazonvägen, Torslanda  00
Gothenburg 40508
ZVIEDRIJA
Tālruņa numurs: (+46) 31660000
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Volvo Group Representation EU
Nordic House
Rue du Luxembourg 03 - 1000 Brussels
Tel: 02 482 58 70

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The Volvo Group is one of the world’s leading
manufacturers of trucks, buses, construction equipment
and marine and industrial engines. The Group also provides
complete solutions for financing and service. The Volvo
Group employs about 115,000 people, has production
facilities in 18 countries and sells its products in more than 190 markets.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Frédérique BISTON 14.10.1 15.8.1
Karl Johan PIHL 14.14.1 15.10.1

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


TEN-T Guidelines
Connecting Europe Facility
Alternative Fuels Infrastructure Directive
Weights & Dimensions Directive
Horizon 2020
eCall
Noise emissions regulation
Tachograph regulation
Roadworthiness package

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Volvo Group is, via its different Business Areas, a member
of ACEA, EUROMOT, CECE, and other industry related
associations such as the Confederation of Swedish
Enterprise and also participate to think-tanks like ERT,
Business Europe, CEPS, European Forum for Manufacturing (EFM), AECA, EMS Forum, European Transport Safety Council (ETSC), Forum for the Automobile and the society (FAS), Sällskapet för politik och näringsliv(SPN).

Finansiālie dati

Finanšu gads: 11/2012 - 11/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 350000  € un < 400000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

The declared costs are the budget allocated to activities falling under the scope of the Transparency Register

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.