Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Volvo AB

Tunnistenumero rekisterissä: 51773601133-57
Rekisteröintipäivä: 12.2.2009 14:49:24

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 23.1.2014 13:52:58
Edellinen vuotuinen päivitys: 23.1.2014 13:52:58


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Volvo AB
Lyhenne: Volvo
Organisaation oikeudellinen muoto: Company Limited by Shares
Internet-osoite: http://www.volvo.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Olof Persson
Tehtävä organisaatiossa: President & Chief Executive Officer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Frédérique Biston
Tehtävä organisaatiossa: Senior Vice President

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Volvo Amazonvägen, Torslanda  00
40508 Gothenburg
RUOTSI
Puhelinnumero: (+46) 31660000
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Volvo Group Representation EU
Nordic House
Rue du Luxembourg 03 - 1000 Brussels
Tel: 02 482 58 70

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Volvo Group is one of the world’s leading
manufacturers of trucks, buses, construction equipment
and marine and industrial engines. The Group also provides
complete solutions for financing and service. The Volvo
Group employs about 115,000 people, has production
facilities in 18 countries and sells its products in more than 190 markets.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Frédérique BISTON 10.1.2014 8.1.2015
Karl Johan PIHL 14.1.2014 10.1.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


TEN-T Guidelines
Connecting Europe Facility
Alternative Fuels Infrastructure Directive
Weights & Dimensions Directive
Horizon 2020
eCall
Noise emissions regulation
Tachograph regulation
Roadworthiness package

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Volvo Group is, via its different Business Areas, a member
of ACEA, EUROMOT, CECE, and other industry related
associations such as the Confederation of Swedish
Enterprise and also participate to think-tanks like ERT,
Business Europe, CEPS, European Forum for Manufacturing (EFM), AECA, EMS Forum, European Transport Safety Council (ETSC), Forum for the Automobile and the society (FAS), Sällskapet för politik och näringsliv(SPN).

Rahoitustiedot

Tilikausi: 11/2012 - 11/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 350000  € - < 400000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

The declared costs are the budget allocated to activities falling under the scope of the Transparency Register

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.