Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Federation of the European Building Joinery Associations (FEMIB)

Id-nummer i registret: 51745531023-40
Registreringsdag: 2009-01-27 16:02:07

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-23 23:57:27
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-14 10:24:28


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Federation of the European Building Joinery Associations (FEMIB)
Förkortning: FEMIB
Associationsform (rättslig ställning): Federation
Webbplats: http://www.femib.eu

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Helle Carlsen Nielsen
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Frank Koos
Befattning: General Secretary

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Walter-Kolb-Strasse  1-7
60594 Frankfurt am Main
TYSKLAND
Telefon: (+49) 69 955054 35
Fax: (+49) 69 955054 11
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: - To represent the membership of the Federation
- To facilitate the relations between her members
- To take joint efforts in finding solutions for any problems encountered by the building joinery industry at economic, technical and social level
- To promote any initiative taken in order to increase consumption of building joinery products
- To act for the decisions taken before international organizations and to support the members to represent the decisions before their governments
- To encourage organizations which are aimed at conducting scientific, economic or social research in the interest to the trade
- To endeavour to settle any differences which might arise among the members
- To support the members when formulating a national action plan for increasing consumption of wood
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 0,5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


FEMIB is co-editor of the following EuroWindoor/FEMIB positions:

- Position Paper on “Consumer Product Safety Regulation” (October 2013)
- Comments on the proposal for "Delegated Act e-Supply" (July 2013)
- Construction Products Regulation – Understanding of Specific Technical Documentation (STD) (March 2012)
- Position on Window Energy rating (June 2010)
- EuroWindoor position on ECO-LABEL (March 2010)
- EuroWindoor position on stakeholder consultation for the second set of Green Public Procurement (GPP) criteria - Product Sheet - Windows, Glazed Doors and Skylights (September 2009)
- EuroWindoors position on draft amendments to Commission proposal for Construction Products Regulation (dated 19 February 2009) (February 2009)
- EuroWindoors position on the recast of Directive 2002/91/EC to improve the energy performance of buildings (February 2009)
- EuroWindoor Position on 1st draft CEN/TR 00351003 "Evaluation of a horizontal approach to assess the possible release of dangerous substances from construction products in support of requirements from the CPD" (February 2009)
- EuroWindoor position “The European house needs better windows - The EuroWindoor vision and proposal on Energy Efficiency of windows with effective legislation and modern technology“ (January 2009)
- EuroWindoors position on the draft report on the CPR proposal from reporter Catherine Neris (November 2008)
- The role of fenestration for less energy consumption and greenhouse gas emission reductions (November 2008)
- EuroWindoors position on the Green Public Procurement Product Sheet - Windows, Glazed Doors and Skylights (Ver. 1.1) (October 2008)
- Position to the request for a new extension of the coexistence period for EN 14351-1 of one year (September 2008)
- Position on stakeholder consultation on the revision of Energy Labelling Framework Directive 1992/75/EEC (February 2008)

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Miljö
 • Näringsliv

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Member of:

EuroWindoor
Schuman Business Center
40, Rue Breydel
1040 Bruxelles / Belgium
Phone: +32 -2- 502 3396
eurowindoor-gs@eurowindoor.eu
www.eurowindoor.eu


Active House Alliance
The Active House Secretariat
SBR
Groothandelsgebouw,
Stationsplein 45, unit A6 0 16
3013 AK Rotterdam, Holland
secretariat@activehouse.info
www.activehouse.info

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 21 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.