Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

FEICA

Id-nummer i registret: 51642763262-89
Registreringsdag: 22/02/2010 17:40:15

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 24/04/2015 15:42:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 24/04/2015 15:42:45
Sista dag för nästa uppdatering är den: 24/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

FEICA

FEICA

AISBL

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Andra organisationer

    Adressuppgifter

Av. E. Van Nieuwenhuyse, 4
1160 Brussels
BELGIEN

(+32)26767320

    Juridiskt ansvarig

Phil Derby

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Jana Cohrs

Regulatory Manager

    Mål och uppdrag

FEICA is a member-oriented, value–driven organisation representing the European adhesive and sealant sector. FEICA is committed to continuous improvement in its efficiency and effectiveness, and ensures a vigorous industry by:
• Engaging with legislators and providing guidance to the industry on EU regulatory
affairs and the safe use of our products.
• Fostering sustainable development within the industry.
• Providing advocacy and a platform for industry dialogue and knowledge sharing.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

FEICA is active in the following issues:
REACH implementation,
Biocides,
Food contact including MIGRESIVES and FACET projects,
CARACAL: Marketing & Use restrictions, watchdog for about 3000 substances,
Nano particules,
VOC Directives,
GHS/CLP,
Construction material directive,
Indoor air,
Eco Labeling,
and many more.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 3   75%: 2  

5

4,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Konkurrens
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

http://www.feica.eu/membership

FEICA is composed of 14 European National Associations and 19 Direct Company Members.

We represent at the European level about 750 producers of adhesives and sealants of which the vast majority are SMEs.

The European domestic consumption of Adhesives and Sealants is estimated at 14 billion Euros (2009) and is growing at a yearly rate of 5%.

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € och < 199 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

about 55% of FEICA's annual budget goes in Human Resource Expenditure, 10% in office, 9.50% in meeting costs and traveling, 9% in IT and communication, 6% service providers, 6% in conference organisation. Annual budget (2015) €1.024.000.-

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.