Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 51615824985-33
Data Reġistrazzjoni: 14/01/2011 10:45:21

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 15/01/2014 10:22:14
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 15/01/2014 10:22:14


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo
Akronimu: ISCOS
Statut legali: Associazione
Websajt: http://www.iscos.cisl.it/

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Mario Arca
Kariga: Presidente

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Lorenza Losasso
Kariga: responsabile per UE

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 31 Largo A. Vessella 
Roma 00199
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 0644341280
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Ufficio di rappresentanza a Bruxelles:
ISCOS
Boulevard du Roi Albert II, 5 B-1210

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Iscos è un Organismo non Governativo riconosciuto dal Ministero degli Esteri Italiano dal 1985. Iscos nasce nel 1983 dall’esperienza di partecipazione della Cisl (Confederazione Italiana sindacati dei Lavoratori) al movimento sindacale internazionale, come strumento dedicato alla cooperazione internazionale ed alla collaborazione con i sindacati dei Paesi in Via di Sviluppo.
Le finalità statutarie di Iscos sono:
a) sviluppare e rafforzare la solidarietà e i legami tra i popoli e in modo particolare tra le organizzazioni sindacali italiane e quelle dei paesi in via di sviluppo;
b) favorire il progresso economico, sociale, tecnico e culturale dei lavoratori di tali paesi, in modo particolare attraverso le loro organizzazioni e nei modi con essi concordati
c) contribuire alla nascita e alla crescita del movimento sindacale nei paesi in via di sviluppo nella convinzione che, senza la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, non è pensabile alcuna reale forma di sviluppo e alcuna reale garanzia di democrazia
d) coinvolgere le organizzazioni sindacali e i lavoratori da esse rappresentati sui valori della solidarietà, del rispetto dei diritti umani e associativi, delle libertà fondamentali, della giustizia, dello sviluppo plenario dei popoli
Iscos ha una rete di Comitati Regionali in 10 regioni italiane
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


position paper and participation to roadmap for consultation

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Għajnuna umanitarja
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Relazzjonijiet esterni
 • Sikurezza tal-ikel
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 4,300,000
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 1
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
 • CISL (4,300,000 Membri)
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IL-BELĠJU
 • L-ITALJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Iscos è membro dell'Associazione Ong Italiane (piattaforma nazionale) ed attraverso questa è rappresentata in Concord (piattaforma europea)
Iscos è membro di Solidar, rete di associazioni e ong nazionali e transnazionali sulle politiche sociali e di sviluppo
Iscos è nel Trade Union Development Cooperation Network nella ITUC (International Trade Unions Confederation)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Baġit globali: 2,905,412
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 1,658,435
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 1,152,524
- minn sors infranazzjonali: 505,911
minn sorsi oħrajn: 1,246,977
- donazzjonijiet: 1,246,977
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.