Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Id-nummer i registret: 51595808923-96
Registreringsdag: 2012-06-07 10:34:49

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-05-20 12:30:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-05-20 12:29:05


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
Förkortning: AENA
Associationsform (rättslig ställning): EPE
Webbplats: http://www.aena.es

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Ignacio González Sánchez
Befattning: Director of Air Navigation

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Gonzalo Alonso Pacheco
Befattning: Head of International Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenida de Aragón Pegaso City 402
28022 Madrid
SPANIEN
Telefon: (+34) 913211000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Spanish Air Navigation Service Provider
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Public consultation on the proposed regulatory approach for a revision of the SES Performance Scheme addressing RP2 and beyond.


Public consultation in view of a simplification, clarification and modernisation of the Single European Sky legislation (SES II +) and alignment of SES and EASA rules.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Transporter 

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 3 708
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
  • SPANIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 850 000 000
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 850 000 000
- gåvor:
- medlemsavgifter: 850 000 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.