Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Identitātes numurs Reģistrā: 51595808923-96
Reģistrācijas datums: 12.7.6 10:34:49

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.20.5 12:30:46
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.20.5 12:29:05


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
Akronīms: AENA
Juridiskais statuss: EPE
Tīmekļa vietne: http://www.aena.es

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Ignacio González Sánchez
Amats Director of Air Navigation

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Gonzalo Alonso Pacheco
Amats Head of International Affairs

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Avenida de Aragón Pegaso City 402
Madrid 28022
SPĀNIJA
Tālruņa numurs: (+34) 913211000
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Spanish Air Navigation Service Provider
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 10
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Public consultation on the proposed regulatory approach for a revision of the SES Performance Scheme addressing RP2 and beyond.


Public consultation in view of a simplification, clarification and modernisation of the Single European Sky legislation (SES II +) and alignment of SES and EASA rules.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Transports

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 3 708
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
  • SPĀNIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 850 000 000
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 850 000 000
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 850 000 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.