Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Αριθμός μητρώου: 51595808923-96
ημερομηνία της εγγραφής: 7/6/2012 10:34:49 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 25/6/2013 11:27:41 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 25/6/2013 11:27:41 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
Ακρωνύμιο: AENA
Νομικό καθεστώς: EPE
Δικτυακός τόπος: http://www.aena.es

Τμήματα

Τμήμα: VI – Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.
και ειδικότερα: Λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς, κ.λπ.

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Ignacio González Sánchez
Θέση: Director of Air Navigation

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Gonzalo Alonso Pacheco
Θέση: Head of International Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 402 Avenida de Aragón Pegaso City
28022 Madrid
ΙΣΠΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+34) 913211000
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Spanish Air Navigation Service Provider
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
  • εθνικού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 10
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Public consultation on the proposed regulatory approach for a revision of the SES Performance Scheme addressing RP2 and beyond.


Public consultation in view of a simplification, clarification and modernisation of the Single European Sky legislation (SES II +) and alignment of SES and EASA rules.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Μεταφορές

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 3.823
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
  • ΙΣΠΑΝΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2011 - 12/2011
Συνολικός προϋπολογισμός: 950.000.000
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 950.000.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 950.000.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.