Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

ENAIRE

Αριθμός μητρώου: 51595808923-96
ημερομηνία της εγγραφής: 07/06/2012 10:34:49

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 20/04/2015 13:09:59
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 20/04/2015 13:09:59
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 20/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

ENAIRE

ENAIRE

EPE

    Τμήμα εγγραφής

VI - Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.

Άλλες υπο-εθνικές δημόσιες αρχές

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenida de Aragón, 402
Pegaso City
28022 Madrid
ΙΣΠΑΝΙΑ

(+34) 913210204

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Ignacio González Sánchez

Director of Air Navigation

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  María Luz de Mateo García

Head of International Development & Convergence

    Στόχοι και αποστολή

Spanish Air Navigation Service Provider

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Public consultation on the proposed regulatory appoach for a revision of the SES Performance Scheme adressing RP2 and beyond.

Public consultation in view of a simplification, clarification and modernisation of the Single European Sky legislation (SES II+) and aligment of SES and EASA rules.

Public consultation on the policy initiative on opening the market for remotely piloted aircraft systems (RPAS or civil drones).


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 2   25%: 4

6

2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Διευρωπαϊκά δίκτυα
  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Μεταφορές
  • Περιφερειακή πολιτική

    Μέλη

3.719

CANSO, A6 ALLIANCE, SESAR JU, SESAR DEPLOYMENT ALLIANCE, AEFMP

  • ΙΣΠΑΝΙΑ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

941.073 €

 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

941.073 €

0 €

928.224 €

12.849 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.