Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

Id-nummer i registret: 5149794935-37
Registreringsdag: 07/01/2009 15:44:37

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 08/01/2015 09:51:35
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 08/01/2015 09:51:35

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

FFSA

Fédération

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Boulevard Haussmann, 26
75311 PARIS CEDEX 09
FRANKRIKE

(+33) 01 42 47 93 17

(+) 

Adresse du bureau de représentation à Bruxelles

Fédération Française des sociétés d'assurances
rue Montoyer 51, 4ème étage
1000 Bruxelles

    Juridiskt ansvarig

1. Bernard 2. Pierre 1. Spitz 2. Michel

1. Président 2. Délégué Général

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Christian Pierotti

Directeur des affaires européennes et internationales

    Mål och uppdrag

FFSA was created in 1937 from the merger of several unions; it has 266 corporate members that together represent 90% of the French insurance market. The insurance industry works alongside stakeholders, day in and day out, to provide the best solutions for our shared future.
While managing 1491,1 billion Euros in assets, insurers have credited in 2007 170,9 billion Euros to policyholders.
The main objectives of the FFSA are to:
- Promote the French Insurance market and develop consumer prevention and related technical studies ;
- Represent and protect the insurers' interests at the French and European levels ;
- Negotiate social agreements and conventions such as professional retirement’s schemes or professional training.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    Verksamhet

Lobby toward the EU institutions regarding insurance, reinsurance and financial matters.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Emilie Giraud 11/02/2015 11/02/2016
Stéphane de Maupeou 13/09/2014 11/09/2015
Bertrand LABILLOY 26/09/2014 24/09/2015
Margot JILET 24/10/2014 22/10/2015
Paul PIEROTTI 21/06/2014 19/06/2015
Boris Simon CHRISTOPHE 23/01/2015 20/01/2016

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning

    Medlemskap

At European level, the FFSA is a member of Insurance Europe.

    Ekonomiska uppgifter

01/2012  -  12/2012

900 000 €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.