Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

Id-nummer i registret: 5149794935-37
Registreringsdag: 2009-01-07 15:44:37

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-27 10:37:30
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-27 10:37:30


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Fédération Française des Sociétés d'Assurances
Förkortning: FFSA
Associationsform (rättslig ställning): Fédération
Webbplats: http://www.ffsa.fr

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: 1. Bernard 2. Jean-François 1. Spitz 2. Lequoy
Befattning: 1. Président 2. Délégué Général

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Christian Pierotti
Befattning: Directeur des affaires européennes et internationales

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Boulevard Haussmann  26
75311 PARIS CEDEX 09
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 01 42 47 93 17
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Adresse du bureau de représentation à Bruxelles

Fédération Française des sociétés d'assurances
rue Montoyer 51, 4ème étage
1000 Bruxelles

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: FFSA was created in 1937 from the merger of several unions; it has 266 corporate members that together represent 90% of the French insurance market. The insurance industry works alongside stakeholders, day in and day out, to provide the best solutions for our shared future.
While managing 1491,1 billion Euros in assets, insurers have credited in 2007 170,9 billion Euros to policyholders.
The main objectives of the FFSA are to:
- Promote the French Insurance market and develop consumer prevention and related technical studies ;
- Represent and protect the insurers' interests at the French and European levels ;
- Negotiate social agreements and conventions such as professional retirement’s schemes or professional training.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Emilie Giraud 2014-01-18 2015-01-16
Stéphane de Maupeou 2014-09-13 2015-09-11
Bertrand LABILLOY 2014-09-26 2015-09-24
Margot JILET 2014-10-24 2015-10-22
Paul PIEROTTI 2014-06-21 2015-06-19

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Lobby toward the EU institutions regarding insurance, reinsurance and financial matters.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
At European level, the FFSA is a member of Insurance Europe.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 900 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.