Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

Identitātes numurs Reģistrā: 5149794935-37
Reģistrācijas datums: 09.7.1 15:44:37

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.27.12 10:37:30
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.27.12 10:37:30


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Fédération Française des Sociétés d'Assurances
Akronīms: FFSA
Juridiskais statuss: Fédération
Tīmekļa vietne: http://www.ffsa.fr

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  1. Bernard 2. Jean-François 1. Spitz 2. Lequoy
Amats 1. Président 2. Délégué Général

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Christian Pierotti
Amats Directeur des affaires européennes et internationales

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Boulevard Haussmann  26
PARIS CEDEX 09 75311
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 01 42 47 93 17
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Adresse du bureau de représentation à Bruxelles

Fédération Française des sociétés d'assurances
rue Montoyer 51, 4ème étage
1000 Bruxelles

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: FFSA was created in 1937 from the merger of several unions; it has 266 corporate members that together represent 90% of the French insurance market. The insurance industry works alongside stakeholders, day in and day out, to provide the best solutions for our shared future.
While managing 1491,1 billion Euros in assets, insurers have credited in 2007 170,9 billion Euros to policyholders.
The main objectives of the FFSA are to:
- Promote the French Insurance market and develop consumer prevention and related technical studies ;
- Represent and protect the insurers' interests at the French and European levels ;
- Negotiate social agreements and conventions such as professional retirement’s schemes or professional training.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Boris Simon CHRISTOPHE 13.21.11 14.19.11
Bertrand LABILLOY 13.18.10 14.16.10
Paul PIEROTTI 14.21.6 15.19.6
Emilie Giraud 14.18.1 15.16.1
Marianne Kabelis 13.22.11 14.19.11

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Lobby toward the EU institutions regarding insurance, reinsurance and financial matters.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Konkurence
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
At European level, the FFSA is a member of Insurance Europe.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. 900 000 €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.