Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

Tunnusnumber registris: 5149794935-37
Registreerimise kuupäev: 7.01.09 15:44:37

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 8.01.15 9:51:35
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 8.01.15 9:51:35


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Fédération Française des Sociétés d'Assurances
Akronüüm: FFSA
Õiguslik vorm: Fédération
Veebisait: http://www.ffsa.fr

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: 1. Bernard 2. Pierre 1. Spitz 2. Michel
Ametikoht: 1. Président 2. Délégué Général

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Christian Pierotti
Ametikoht: Directeur des affaires européennes et internationales

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 26 Boulevard Haussmann 
75311 PARIS CEDEX 09
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 01 42 47 93 17
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Adresse du bureau de représentation à Bruxelles

Fédération Française des sociétés d'assurances
rue Montoyer 51, 4ème étage
1000 Bruxelles

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: FFSA was created in 1937 from the merger of several unions; it has 266 corporate members that together represent 90% of the French insurance market. The insurance industry works alongside stakeholders, day in and day out, to provide the best solutions for our shared future.
While managing 1491,1 billion Euros in assets, insurers have credited in 2007 170,9 billion Euros to policyholders.
The main objectives of the FFSA are to:
- Promote the French Insurance market and develop consumer prevention and related technical studies ;
- Represent and protect the insurers' interests at the French and European levels ;
- Negotiate social agreements and conventions such as professional retirement’s schemes or professional training.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Paul PIEROTTI 21.06.14 19.06.15
Bertrand LABILLOY 26.09.14 24.09.15
Margot JILET 24.10.14 22.10.15
Stéphane de Maupeou 13.09.14 11.09.15
Boris Simon CHRISTOPHE 23.01.15 20.01.16

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Lobby toward the EU institutions regarding insurance, reinsurance and financial matters.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
At European level, the FFSA is a member of Insurance Europe.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 900 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.