Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

Tunnusnumber registris: 5149794935-37
Registreerimise kuupäev: 07/01/2009 15:44:37

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 24/04/2015 11:43:46
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24/04/2015 11:43:46
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 24/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

FFSA

Fédération

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Boulevard Haussmann, 26
75311 PARIS CEDEX 09
PRANTSUSMAA

(+33)01 42 47 93 17

Bureau de représentation à Bruxelles Fédération Française des sociétés d'assurances rue Montoyer, 51
1000 Bruxelles
BELGIA

(+32)02 894 30 95

    Juriidiliselt vastutav isik

1. Bernard 2. Pierre 1. Spitz 2. Michel

1. Président 2. Délégué Général

    ELi asjade eest vastutav isik

Christian Pierotti

Directeur des affaires européennes & internationales

    Eesmärgid ja ülesanded

FFSA was created in 1937 from the merger of several unions; it has 231 corporate members that together represent 90% of the French insurance market. The insurance industry works alongside stakeholders, day in and day out, to provide the best solutions for our shared future.
The main objectives of the FFSA are to:
- Promote the French Insurance market and develop consumer prevention and related technical studies ;
- Represent the insurers' interests at the French and European levels ;
- Negotiate social agreements and conventions such as professional retirement’s schemes or professional training.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

-Solvency2, IMD2, IORP2, Data Protection, ESAs review, PRIIPs, Capital Markets Union, Long-term investment, IFRS, Financial Transaction Tax, Recovery and resolution non-banks, Insurance guarantee schemes, European insurance, contract law, Anti-discrimination, Anti-money laundering, Property & Casualty.
-Initiatives and consultations led by EIOPA and ESMA.


 

Ei

Ei

Commission Expert Group on a European Insurance Contract Law (E02903)

Ei

Ei

Consultation responses.
Meetings with European Commission and ESAs officials involved in key initiatives.
Meeting with MEPs as appropriate.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 5   75%: 0   50%: 3   25%: 8

16

8,5

The Federation of French Insurers (FFSA) has a permanent office in Brussels. In Paris, FFSA employees deliver expertise when required for meetings and events in Brussels (eg. in the context of EU insurers Association, Insurance Europe or with representatives of the European institutions). The above absolute number of people includes the full-time employees of the Brussels-based office of the FFSA.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Quentin BURLOT 09/06/2015 05/06/2016
Boris Simon CHRISTOPHE 27/01/2016 25/01/2017
Stéphane DE MAUPEOU 31/10/2015 29/10/2016
Emilie GIRAUD 11/02/2015 11/02/2016
Margot JILET 31/10/2015 29/10/2016
Marianne KABELIS 16/06/2015 30/06/2016
Paul PIEROTTI 30/05/2015 28/05/2016

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Transport
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

A list of FFSA member companies can be found on the FFSA website:
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fn_8777/fr/annuaire-des-adherents?portal=fp_7230

The FFSA is a member of:
Insurance Europe - http://www.insuranceeurope.eu
Global Federation of Insurance Associations (GFIA) - http://www.gfiainsurance.org/en/

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

900 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

The estimate cost declared above excludes the annual membership fees to other association(s) (ie. Insurance Europe) which account for 1,3 Millions €.    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.