Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

Identifikační číslo v rejstříku: 5149794935-37
Datum registrace: 7.1.09 15:44:37

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 27.12.13 10:37:30
Datum poslední roční aktualizace je 27.12.13 10:37:30


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Fédération Française des Sociétés d'Assurances
Zkratka: FFSA
Právní forma Fédération
Internetové stránky: http://www.ffsa.fr

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  1. Bernard 2. Jean-François 1. Spitz 2. Lequoy
Funkce: 1. Président 2. Délégué Général

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Christian Pierotti
Funkce: Directeur des affaires européennes et internationales

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Boulevard Haussmann  26
75311 PARIS CEDEX 09
FRANCIE
Telefon: (+33) 01 42 47 93 17
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Adresse du bureau de représentation à Bruxelles

Fédération Française des sociétés d'assurances
rue Montoyer 51, 4ème étage
1000 Bruxelles

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: FFSA was created in 1937 from the merger of several unions; it has 266 corporate members that together represent 90% of the French insurance market. The insurance industry works alongside stakeholders, day in and day out, to provide the best solutions for our shared future.
While managing 1491,1 billion Euros in assets, insurers have credited in 2007 170,9 billion Euros to policyholders.
The main objectives of the FFSA are to:
- Promote the French Insurance market and develop consumer prevention and related technical studies ;
- Represent and protect the insurers' interests at the French and European levels ;
- Negotiate social agreements and conventions such as professional retirement’s schemes or professional training.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Boris Simon CHRISTOPHE 21.11.13 19.11.14
Bertrand LABILLOY 18.10.13 16.10.14
Paul PIEROTTI 21.6.14 19.6.15
Emilie Giraud 18.1.14 16.1.15
Marianne Kabelis 22.11.13 19.11.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Lobby toward the EU institutions regarding insurance, reinsurance and financial matters.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rybolov a akvakultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
At European level, the FFSA is a member of Insurance Europe.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 900 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.