Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

Identifikační číslo v rejstříku: 5149794935-37
Datum registrace: 07/01/2009 15:44:37

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 08/01/2015 09:51:35
Datum poslední roční aktualizace je: 08/01/2015 09:51:35

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

FFSA

Fédération

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Boulevard Haussmann, 26
75311 PARIS CEDEX 09
FRANCIE

(+33) 01 42 47 93 17

(+) 

Adresse du bureau de représentation à Bruxelles

Fédération Française des sociétés d'assurances
rue Montoyer 51, 4ème étage
1000 Bruxelles

    Osoba s právní odpovědností

pan  1. Bernard 2. Pierre 1. Spitz 2. Michel

1. Président 2. Délégué Général

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Christian Pierotti

Directeur des affaires européennes et internationales

    Cíle a úkoly

FFSA was created in 1937 from the merger of several unions; it has 266 corporate members that together represent 90% of the French insurance market. The insurance industry works alongside stakeholders, day in and day out, to provide the best solutions for our shared future.
While managing 1491,1 billion Euros in assets, insurers have credited in 2007 170,9 billion Euros to policyholders.
The main objectives of the FFSA are to:
- Promote the French Insurance market and develop consumer prevention and related technical studies ;
- Represent and protect the insurers' interests at the French and European levels ;
- Negotiate social agreements and conventions such as professional retirement’s schemes or professional training.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti

Lobby toward the EU institutions regarding insurance, reinsurance and financial matters.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Emilie Giraud 11/02/2015 11/02/2016
Stéphane de Maupeou 13/09/2014 11/09/2015
Bertrand LABILLOY 26/09/2014 24/09/2015
Margot JILET 24/10/2014 22/10/2015
Paul PIEROTTI 21/06/2014 19/06/2015
Boris Simon CHRISTOPHE 23/01/2015 20/01/2016

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rybolov a akvakultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

At European level, the FFSA is a member of Insurance Europe.

    Finanční údaje

01/2012  -  12/2012

900 000 €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.