Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

Identifikační číslo v rejstříku: 5149794935-37
Datum registrace: 07/01/2009 15:44:37

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 24/04/2015 11:43:46
Datum poslední roční aktualizace je: 24/04/2015 11:43:46
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 24/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Fédération Française des Sociétés d'Assurances

FFSA

Fédération

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Boulevard Haussmann, 26
75311 PARIS CEDEX 09
FRANCIE

(+33) 01 42 47 93 17

Bureau de représentation à Bruxelles
Fédération Française des sociétés d'assurances
rue Montoyer, 51
1000 Bruxelles
BELGIE

(+32) 02 894 30 95

    Osoba s právní odpovědností

pan  1. Bernard 2. Pierre 1. Spitz 2. Michel

1. Président 2. Délégué Général

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Christian Pierotti

Directeur des affaires européennes & internationales

    Cíle a úkoly

FFSA was created in 1937 from the merger of several unions; it has 231 corporate members that together represent 90% of the French insurance market. The insurance industry works alongside stakeholders, day in and day out, to provide the best solutions for our shared future.
The main objectives of the FFSA are to:
- Promote the French Insurance market and develop consumer prevention and related technical studies ;
- Represent the insurers' interests at the French and European levels ;
- Negotiate social agreements and conventions such as professional retirement’s schemes or professional training.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

-Solvency2, IMD2, IORP2, Data Protection, ESAs review, PRIIPs, Capital Markets Union, Long-term investment, IFRS, Financial Transaction Tax, Recovery and resolution non-banks, Insurance guarantee schemes, European insurance, contract law, Anti-discrimination, Anti-money laundering, Property & Casualty.
-Initiatives and consultations led by EIOPA and ESMA.


 

Ne

Ne

Commission Expert Group on a European Insurance Contract Law (E02903)

Ne

Ne

Consultation responses.
Meetings with European Commission and ESAs officials involved in key initiatives.
Meeting with MEPs as appropriate.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 5   75%: 0   50%: 3   25%: 8

16

8,5

The Federation of French Insurers (FFSA) has a permanent office in Brussels. In Paris, FFSA employees deliver expertise when required for meetings and events in Brussels (eg. in the context of EU insurers Association, Insurance Europe or with representatives of the European institutions). The above absolute number of people includes the full-time employees of the Brussels-based office of the FFSA.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Quentin Burlot 09/06/2015 05/06/2016
Stéphane de Maupeou 13/09/2014 11/09/2015
Emilie Giraud 11/02/2015 11/02/2016
Marianne Kabelis 16/06/2015 30/06/2016
Boris Simon CHRISTOPHE 23/01/2015 20/01/2016
Paul PIEROTTI 30/05/2015 28/05/2016
Margot JILET 24/10/2014 22/10/2015

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rybolov a akvakultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

A list of FFSA member companies can be found on the FFSA website:
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fn_8777/fr/annuaire-des-adherents?portal=fp_7230

The FFSA is a member of:
Insurance Europe - http://www.insuranceeurope.eu
Global Federation of Insurance Associations (GFIA) - http://www.gfiainsurance.org/en/

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

900 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

The estimate cost declared above excludes the annual membership fees to other association(s) (ie. Insurance Europe) which account for 1,3 Millions €.    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.