Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna




Den registrerades profil

BlackRock

Id-nummer i registret: 51436554494-18
Registreringsdag: 2010-11-09 10:30:36

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-23 14:21:54
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-16 16:04:35


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: BlackRock
Förkortning: BLK
Associationsform (rättslig ställning): Listed company
Webbplats: http://www.blackrock.com/

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: James Charrington
Befattning: Chairman of EMEA

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Carey Evans
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: East 52nd Street  40
NY10022 New York
USA
Telefon: (+1212) 8105300
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: EMEA Head Office
12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL

Brussels Office
Square de Meeus 35, 1000 Brussels

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Specifically in EU affairs:

- Positively influence legislation and regulations affecting Europe's end-investors

- Distinguish our firm as a trusted resource that policymakers turn to as an informed market participant

- Demonstrate thought leadership that enhances the value of our brand

Owe to our fiduciary duty towards our clients, BlackRock pays due regards to their interest. This is from this perspective that BlackRock supports the creation of a regulatory regime that increases transparency, protects investors, and facilitates responsible growth of capital markets, while preserving consumer choice and assessing benefits versus implementation costs.
Organisationens intressen är:
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Carey Evans 2014-09-04 2015-09-02
Stephen Fisher 2014-09-04 2015-09-02
Joanna Cound 2014-09-04 2015-09-02
Anahide Pilibossian 2014-09-04 2015-09-02
Martin Parkes 2014-09-04 2015-09-02

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Funds issues: AIFMD, UCITS V & VI, Shadow Banking, IORPD
Securities issues: MiFID, MAD, SSR
Prudential issues: CRD IV, Solvency II
Infrastructure issues: EMIR, Supervisory architecture,
Tax issues: FTT
Corporate Governance
Long-term Financing
Financial Benchmarks

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Ekonomi och finans
  • Inre marknaden
  • Konsumentfrågor
  • Skattepolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.




EPFSF
EUROFI
EFAMA
AIMA
AFME
ISLA
ISDA
FEAM

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 11/2012 - 10/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 300000  € och < 350000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.