Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

BlackRock

Numer identyfikacyjny w rejestrze 51436554494-18
Data rejestracji: 10-11-09 10:30:36

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-23 14:21:54
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-10-16 16:04:35


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: BlackRock
Nazwa skrócona: BLK
Status prawny: Listed company
Strona internetowa: http://www.blackrock.com/

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  James Charrington
Pełniona funkcja: Chairman of EMEA

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Carey Evans
Pełniona funkcja: Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: East 52nd Street  40
NY10022 New York
STANY ZJEDNOCZONE
Numer telefonu: (+1212) 8105300
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: EMEA Head Office
12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL

Brussels Office
Square de Meeus 35, 1000 Brussels

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Specifically in EU affairs:

- Positively influence legislation and regulations affecting Europe's end-investors

- Distinguish our firm as a trusted resource that policymakers turn to as an informed market participant

- Demonstrate thought leadership that enhances the value of our brand

Owe to our fiduciary duty towards our clients, BlackRock pays due regards to their interest. This is from this perspective that BlackRock supports the creation of a regulatory regime that increases transparency, protects investors, and facilitates responsible growth of capital markets, while preserving consumer choice and assessing benefits versus implementation costs.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Funds issues: AIFMD, UCITS V & VI, Shadow Banking, IORPD
Securities issues: MiFID, MAD, SSR
Prudential issues: CRD IV, Solvency II
Infrastructure issues: EMIR, Supervisory architecture,
Tax issues: FTT
Corporate Governance
Long-term Financing
Financial Benchmarks

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • konsumenci
  • podatki
  • rynek wewnętrzny
  • sprawy gospodarcze i finansowe

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
EPFSF
EUROFI
EFAMA
AIMA
AFME
ISLA
ISDA
FEAM

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 11/2012 - 10/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 300000  €–350000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.